Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med animaliebiprodukter i 2022

Mattilsynets tilsyn med virksomheter som håndterer animaliebiprodukter i 2022 kommer til å ha hovedfokus på kategorisering av animalske biprodukter som oppstår i landdyrslakteri samt mottakskontroll og sporing hos forbrenningsanle... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/tilsyn_med_animaliebiprodukter_i_2022.45861 Publisert 22.02.2022 | Sist endret 25.02.2022

Avstand fra oppdrettsanlegg til farled inngår ikke lenger i saksbehandlingen ved etableringssøknader

Mattilsynet har besluttet at avstander til farled ikke lenger inngår ved søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettsanlegg. Årsaken er behovet for mer kunnskap om betydningen av avstander mellom oppdrettsanlegg og farled o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/akvakulturanlegg/avstand_fra_oppdrettsanlegg_til_farled_inngaar_ikke_lenger_i_saksbehandlingen_ved_etableringssoknader.45799 Publisert 16.02.2022 | Sist endret 16.02.2022

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2022 mot dødelighets- og velferdshendelser, overskridelser av lakselusgrensen og fiskeslakterier. I tillegg skal vi veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/tilsyn_med_fiskehelse_og_fiskevelferd_i_2022.45717 Publisert 07.02.2022 | Sist endret 30.08.2022