Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Påvist pankreassykdom i to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) ved lokalitetene 10447 Mefaldskjæret og 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Mowi. Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/paavist_pankreassykdom_i_to_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.51407 Publisert 24.11.2023 | Sist endret 24.11.2023

Ny løsning for nyhetsbrev fra 27. november – meld deg på i dag

Hvis du vil fortsette å motta nyheter fra oss, må du melde deg på det nye nyhetsbrevet. Mattilsynet får ny løsning for nyhetsbrev 27. november, og avvikler samtidig den gamle. Meld deg på for å fortsette å få nyheter og oppdaterin... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ny_losning_for_nyhetsbrev_fra_27_november__meld_deg_paa_i_dag.51389 Publisert 23.11.2023 | Sist endret 23.11.2023

Les sammendrag av sentrale klagesaker på nett

Nå kan du lese sammendrag av vedtak i klagesaker som er behandlet av Mattilsynets klagesaksenhet på nettsidene våre. – Vi ønsker å dele våre avgjørelser av flere årsaker. Først og fremt ønsker vi åpenhet om vår klagesaksbehandling... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/les_sammendrag_av_sentrale_klagesaker_paa_nett.51387 Publisert 21.11.2023 | Sist endret 21.11.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble opphevet 12. november 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland, ble fastsatt 9. juni 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 19635 Skatleia i Bø komm... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_bo_og_oksnes_kommuner_nordland_ble_opphevet_12_november_2023.51359 Publisert 14.11.2023 | Sist endret 14.11.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har 11. november 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag med... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_naeroysund_leka_og_bindal_kommuner_trondelag_og_nordland.51345 Publisert 10.11.2023 | Sist endret 10.11.2023

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark oppheves 5. november 2023

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernessonen. Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_restriksjonssone_for_ila_i_hammerfest_kommune_troms_og_finnmark_oppheves_5_november_2023.51319 Publisert 06.11.2023 | Sist endret 06.11.2023

Høring av endring i animaliebiproduktforskriften

Endringen gjelder implementering av forordning (EU) 2023/1605 i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften). Forordningen gir en liste av avledede produkter som kan oppnå sluttp... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/horing_av_endring_i_animaliebiproduktforskriften.51294 Publisert 30.10.2023 | Sist endret 09.11.2023

Mattilsynet har behandlet ferdig alle søknader til kapasitetsøkning for lakseoppdrett

Mattilsynet har behandlet de to siste av de 100 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at aktø... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_behandlet_ferdig_alle_soknader_til_kapasitetsokning_for_lakseoppdrett.51268 Publisert 25.10.2023 | Sist endret 25.10.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag fylke

Mattilsynet har 20. oktober 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag fylke. På grunn av nytt regelverk som gjennomføre... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_flatanger_og_naeroysund_kommuner_trondelag_fylke.51236 Publisert 20.10.2023 | Sist endret 31.10.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 19. oktober 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 33797 Hidlekjerringa i Strand kommune i Rogaland ILA ble i juni ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_strand_sandnes_og_stavanger_kommuner_rogaland.51220 Publisert 19.10.2023 | Sist endret 31.10.2023

Mattilsynet endrer forskrift om restriksjonssone for ILA i Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes, Øygarden og Bergen kommuner, Vestland

Mattilsynet har 13. oktober 2023 fastsatt forskrift om endring av restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes, Øygarden og Bergen kommuner, Vestland, og tatt l... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_endrer_forskrift_om_restriksjonssone_for_ila_i_austevoll_bjornafjorden_tysnes_oygarden_og_bergen_kommuner_vestland.51184 Publisert 13.10.2023 | Sist endret 31.10.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Det er Salmar Oppdrett AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS som driver med oppdrett av laks på lokalitet... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_flatanger_kommune_i_trondelag_fylke.51147 Publisert 06.10.2023 | Sist endret 31.10.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Lurøy kommune, Nordland, oppheves 5. oktober 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lurøy kommune, Nordland, ble fastsatt 14. mai 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 38517 Måvær i Lurøy kommune. Bek... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_luroy_kommune_nordland_oppheves_5_oktober_2023.51134 Publisert 05.10.2023 | Sist endret 05.10.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for PD i Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad kommuner, Nordland

Mattilsynet har 4. oktober 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad kommuner, Nordland. På grunn av nytt rege... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_pd_i_alstahaug_vefsn_donna_heroy_vega_bronnoy_og_vevelstad_kommuner_nordland.51125 Publisert 04.10.2023 | Sist endret 04.10.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 28. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_aafjord_og_orland_kommuner_trondelag.51103 Publisert 28.09.2023 | Sist endret 31.10.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Det er Salmar Oppdrett AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS som driver med oppdrett av laks på loka... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_flatanger_kommune_i_trondelag_fylke.51095 Publisert 27.09.2023 | Sist endret 31.10.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 22. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal På grunn... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_volda_hareid_heroy_sande_vanylven_ulstein_og_orsta_kommuner_more_og_romsdal_fylke.51068 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 31.10.2023

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. 12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gebyrsatsen_for_import_av_fiskefor_er_satt_ned.51066 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alver kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland fylke. Det er Lingalaks AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Tombre Fiskeanlegg AS driver med oppd... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alver_kommune_i_vestland_fylke.51051 Publisert 15.09.2023 | Sist endret 15.09.2023

Ikke lenger mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er ikke lenger mistanke om Iinfeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Mistanken blir fje... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/ikke_lenger_mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.50342 Publisert 14.09.2023 | Sist endret 14.09.2023