Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 25896 Skorpo i Tysnes  kommune i Vestland fylke. Nordjø Fjordbruk AS, Sunnhordland Fjordbruk AS, Fjelberg Fjordbruk AS og Tysnes Fjordbruk AS driver med oppdrett av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysnes_kommune_i_vestland_fylke.50401 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Mattilsynets klagesaksenhet slår fast at rensefisk skal sorteres ut før lakselusbehandling

Rensefisk skal ikke behandles for noe den ikke har, som f.eks. lakselus. Mattilsynets klagesaksenhet har i et vedtak slått fast at det i strid med dyrevelferdsloven å la rensefisk gjennomgå lakselusbehandling. Rensefisk skal derfo... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynets_klagesaksenhet_slaar_fast_at_rensefisk_skal_sorteres_ut_for_lakselusbehandling.50383 Publisert 06.06.2023 | Sist endret 06.06.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Stavanger og Strand kommuner, Rogaland oppheves 5. juni 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger og Strand kommuner, Rogaland ble fastsatt 25. november 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 12003 Rosshol... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_stavanger_og_strand_kommuner_rogaland_oppheves_5_juni_2023.50376 Publisert 05.06.2023 | Sist endret 05.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Kvinnherad kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10332 Trommo i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Mowi Seawater Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivite... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_kvinnherad_kommune_i_vestland_fylke.50366 Publisert 05.06.2023 | Sist endret 05.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29816 Apalvikneset i Ullensvang  kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore AS, Fremskridt Laks AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ullensvang_kommune_i_vestland_fylke.50352 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og dr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.50342 Publisert 01.06.2023 | Sist endret 01.06.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Nærøysund kommune i Trøndelag

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag. Bjørøya AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_naeroysund_kommune_i_trondelag.50325 Publisert 31.05.2023 | Sist endret 31.05.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 26. mai 2023 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland ILA ble 22. mars 2023 påvist p... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.50293 Publisert 26.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland

Mattilsynet har 26. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland. ILA ble i no... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_solund_hyllestad_fjaler_og_askvoll_kommuner_vestland.50281 Publisert 26.05.2023 | Sist endret 01.06.2023

Nytt skjema for rapportering av lakselustall kommer i løpet av august

I løpet av høsten innfører Mattilsynet nytt skjema for rapportering av lusetall som følge av endringer i produksjonsområdeforskriften. Det nye skjemaet vil gi nye mulighet for å rapportere maskinelt som vil gi bedre og sikrere dat... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/nytt_skjema_for_rapportering_av_lakselustall_kommer_i_lopet_av_august.50255 Publisert 24.05.2023 | Sist endret 24.05.2023

Viktig å hindre videre spredning av bakteriell nyresyke (BKD) i Midt-Norge

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO 6. Det er satt i verk tiltak for å ... https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/viktig_aa_hindre_videre_spredning_av_bakteriell_nyresyke_bkd_i_midtnorge.50225 Publisert 23.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og drive... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hjelmeland_kommune_i_rogaland_fylke.50195 Publisert 16.05.2023 | Sist endret 16.05.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland

Mattilsynet har 12. mai 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_tysnes_kvinnherad_stord_og_fitjar_kommuner_vestland.50174 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2022

ILAV HPR0 er den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, og den ble funnet i ni av 78 settefiskanlegg. Siden analysene gir kun et øyeblikksbilde på smitte hos et begrenset utvalg fisk, må vi gå ut i fra at forekomsten a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_settefiskanlegg_i_2022.50158 Publisert 11.05.2023 | Sist endret 11.05.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 9. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag. ILA ble i mai 2022 påvist på loka... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_hitra_og_froya_kommuner_trondelag.50139 Publisert 09.05.2023 | Sist endret 09.05.2023

Mistanke om krepsepest i Østersjøen i Innlandet fylke

Mattilsynet har fått melding om observasjon av signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune i Innlandet fylke. – Vi er svært interessert i umiddelbar melding fra publikum om funn av signalkreps eller syk/død edelkreps, sier fagrådgiver... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_krepsepest_i_ostersjoen_i_innlandet_fylke.50136 Publisert 09.05.2023 | Sist endret 09.05.2023

Mattilsynet opphever deler av overvåkingssonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 4. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark, opphevet overvåkingssonen rundt tidligere bekjempelsessone 1 og lokalitet 10616 Vinnalandet i Hammerfest kommune i Tr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_deler_av_overvaakingssonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_hammerfest_kommune_troms_og_finnmark.50103 Publisert 04.05.2023 | Sist endret 04.05.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 4. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hjelmeland og Suldal kommuner, Rogaland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland. ILA ble i februar 2023 påvi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.50099 Publisert 04.05.2023 | Sist endret 04.05.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Bremnes Seashore AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet kn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.50095 Publisert 03.05.2023 | Sist endret 03.05.2023

Mattilsynet tar ut overvåkingssone i restriksjonssoneforskrift for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 27. april 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark, tatt ut overvåkingssonen rundt vernesone 2 og lokalitet 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune i Troms og Fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_tar_ut_overvaakingssone_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_troms_og_finnmark.50051 Publisert 27.04.2023 | Sist endret 27.04.2023