Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en vurdering av risikoen for innførsel og etablering av møllartene Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans i Norge og vurdere eventuelle tiltak for å ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/idendrolimus_sibiricusi_og_idendrolimus_superansi.30596 Publisert 19.04.2018 | Sist endret 06.12.2019