Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Kartlegging for Xylella fastidiosa 2017

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa i 2017. Formålet med programmet var økt kunnskap om risiko ved import av vertplanter, samt å dokumentere status for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_for_ixylella_fastidiosai_2017.30911 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 01.06.2018

Kartlegging av Xanthomonas arboricola pv. pruni 2017

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Xanthomonas arboricola pv. pruni i 2017. Målsettingen for programmet var å få mer kunnskap om utbredelse i Norge, etter at plante... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_av_ixanthomonas_arboricolai_pv_iprunii_2017.30906 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 01.06.2018

Kartlegging av bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) 2017

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for bakteriebladflekk på jordbær (Xanthomonas fragariae) i norsk jordbærproduksjon 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/bakteriebladflekk/kartlegging_av_bakteriebladflekk_paa_jordbaer_ixanthomonas_fragariaei_2017.30868 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 01.06.2018

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2017

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus i 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking ved hjelp av limfeller i gartnerier med produksjon av ho... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/kartlegging_av_ithrips_setosusi_i_norske_veksthus_2017.30899 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 01.06.2018

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2017

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøv... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Liten_jordbarbladlus_Chaetosiphon_fragaefolii/kartlegging_av_liten_jordbaerbladlus_ichaetosiphon_fragaefoliii_i_jordbaer_2017.30880 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 01.06.2018

Kartlegging pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri) 2016 og 2017

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogram for pærevisnesjuke (Candidatus Phytoplasma pyri) i 2016 og 2017. Hensikten med programmet var å få kunnskap om status for denne plan... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/kartlegging_paerevisnesjuke_icandidatusi_phytoplasma_pyri_2016_og_2017.30894 Publisert 01.06.2018 | Sist endret 04.06.2018