Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018

I 2018 ble det avdekket innhold av ulovlig genmodifisert materiale i én av totalt 169 prøver av mat, fôr og såvarer, gjennom Mattilsynets årlige tilsyn med genmodifisering. Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovli... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2018.41287 Publisert 04.12.2020 | Sist endret 04.12.2020

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019

I 2019 ble det funnet spor av mulig ulovlig genmodifisert ris i to av totalt 149 prøver av mat, fôr og såvarer, gjennom Mattilsynets årlige tilsyn med genmodifisering. Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige ge... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2019.41289 Publisert 04.12.2020 | Sist endret 04.12.2020

Risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utført en risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria. Hva undersøkte VKM?VKM har utført en risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria. Dette innebærer en ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/risikovurdering_av_rovbillen_atheta_coriaria.41246 Publisert 01.12.2020 | Sist endret 23.04.2021

Risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utført en risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus. Hva undersøkte VKM?VKM har utført en risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus. Det... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/risikovurdering_av_rovmidden_amblydromalus_limonicus.41251 Publisert 01.12.2020 | Sist endret 23.04.2021