Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåking- og kartleggingsprogram av Xylella fastidiosa 2022

Xylella fastidiosa er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange ulike plantearter. Bakterien er hittil ikke funnet i Norge, og ble heller ikke påvist i årets kartlegging. Hva undersøkte vi?Om Xylella fasti... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_av_xylella_fastidiosa_2022.50159 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022 Lys og mørk ringråte

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_skadegjorere_i_potet_2022_lys_og_mork_ringraate.50151 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevande insekt 2022

Rapporten viser effektivitet av ulike feller og luktstoff/hormon som er aktuelle å bruke for å kartlegge forekomst av alvorlege skadeinsekt i skog. Rapporten har også informasjon om beredskapslager og overblikk på lokalitetar i No... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_importerte_trelevande_insekt_2022.50161 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_potetkreft_2022.50153 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bru... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/risikovurdering_av_aquaterra_olje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.49694 Publisert 24.03.2023 | Sist endret 24.03.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll Som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_i_2023.49244 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær drikkevannskilder og langs vannkilder som renner ut i drikkevannskildene. Dette bør dere være forberedt p... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_plantevernmidler_i_2023.49084 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med registreringsmeldinger for gjødselvarer i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med omsetning av gjødselvarer som kan ha en særlig stor helse- og miljørisiko. Det er du som registrerer gjødselvaren for omsetning som har ansvar for at dine gjødselvarer er i tråd med norsk reg... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_registreringsmeldinger_for_gjodselvarer_i_2023.49073 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert. I juni 2022 mottok... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_godkjenner_aquaterra_rapsolje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.50558 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 13.11.2023

Innvilget dispensasjon for å bruke glyfosat i plantekulturer til dyrefôr

Som følge av årets krevende vekstsesong med tørke og deretter mye nedbør, har Mattilsynet innvilget unntak (dispensasjon) til å bruke glyfosat mot ugras og til nedvisning av fôrplantene korn, åkerbønne, erter, raps og rybs. Dispen... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/innvilget_dispensasjon_for_aa_bruke_glyfosat_i_plantekulturer_til_dyrefor.50966 Publisert 01.09.2023 | Sist endret 05.09.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til nytt regelverk for bruk av prosessert husdyrgjødsel gjødselvarer

Europakommisjonen har foreslått et nytt regelverk for bruk av prosessert husdyrgjødsel. En endring i regelverket er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill. Bakgrunnen for utvikling av nytt regelverk var blant... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_nytt_regelverk_for_bruk_av_prosessert_husdyrgjodsel_gjodselvarer.51216 Publisert 19.10.2023 | Sist endret 19.10.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppd... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_furuvednematode_og_monochamus_2022.50348 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023

Vær obs på soppsykdommen rødbandsjuke på furu

Mattilsynet ønsker å øke bevisstheten rundt skadegjøreren rødbandsjuke (Mycosphaerella pini / Dothistroma septosporum) på furu. Dette er en soppsykdom som fins i Norge og som kan gjøre stor skade. Rødbandsjuke på furu ble første g... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/vaer_obs_paa_soppsykdommen_rodbandsjuke_paa_furu.51291 Publisert 27.10.2023 | Sist endret 27.10.2023

Ny løsning for nyhetsbrev fra 27. november – meld deg på i dag

Hvis du vil fortsette å motta nyheter fra oss, må du melde deg på det nye nyhetsbrevet. Mattilsynet får ny løsning for nyhetsbrev 27. november, og avvikler samtidig den gamle. Meld deg på for å fortsette å få nyheter og oppdaterin... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ny_losning_for_nyhetsbrev_fra_27_november__meld_deg_paa_i_dag.51389 Publisert 23.11.2023 | Sist endret 23.11.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåking- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax_2022.50155-4 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med prog... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_tomatbrunflekkvirus_2021_og_2022.46808 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Mattilsynet endrer instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften

Informasjon som tidligere har stått i veiledere og andre skriv fra Mattilsynet finner dere nå i instruksen. Den er også oppdatert med en presisering av reglene for spredning fra drone. Mattilsynet har delegert myndigheten til å gj... https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/mattilsynet_endrer_instruks_til_kommune_og_statsforvalter_om_utovelse_av_delegert_myndighet_etter_plantevernmiddelforskriften.51380 Publisert 20.11.2023 | Sist endret 21.11.2023

Høring av endring i animaliebiproduktforskriften

Endringen gjelder implementering av forordning (EU) 2023/1605 i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften). Forordningen gir en liste av avledede produkter som kan oppnå sluttp... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/horing_av_endring_i_animaliebiproduktforskriften.51294 Publisert 30.10.2023 | Sist endret 09.11.2023

Oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gjennomført en oppdatert risikovurdering av planteskadegjøreren Phytophthora ramorum, som forårsaker greinvisning på rododendron og skade på en lang rekke an... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/oppdatert_risikovurdering_av_phytophthora_ramorum_i_norge.50682 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 10.07.2023