Viktig å hindre videre spredning av bakteriell nyresyke (BKD) i Midt-Norge

Publisert 23.05.2023     Sist endret 26.05.2023
Typiske forandringer på fisk med BKD. Milt gjennomsatt med små hvite byller, svullen nyre.
Foto: Mattilsynet april 2023. Typiske forandringer på fisk med BKD. Milt gjennomsatt med små hvite knuter, svullen nyre.

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO 6. Det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

BKD er en alvorlig smittsom og meldepliktig sykdom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettet laks.

Smitten er funnet ved lokalitetene 12789 Gunnarøya, 12784 Ringholmen, 19855 Segelråa og 10212 Bogen, som alle drives av Lerøy Midt. 

Jobber med smittesporing

Smitten ble avdekket gjennom rutinemessige helsekontroller. Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i området.  Det tok mer enn ett år fra smolt ble satt ut til BKD ble påvist i det første av de fire anleggene. Dette kan tyde på at smittekilden ikke er smolt, men en annen, for eksempel fra villfisk i området.

Det ser ut til at sykdommen er spredd mellom naboanlegg og kontakt mellom anlegg ved brønnbåter og avlusingsfartøy. Tiden det har tatt fra mulig smittekontakt til det er registrert smitte ser ut til å være 3-4 måneder.

Tiltak for å hindre videre smitte

Mattilsynet har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen. Det gjennomføres båndlegging av anlegg, prøveuttak, innhenting av relevant informasjon for å kartlegge mulige smitteveier inn i anleggene og smittekontakter ut fra anleggene.

Fisk i merder med påvist smitte har blitt raskt slaktet ut. Dette er gjort på eget initiativ fra Lerøy Midt. Ved slakting har Mattilsynet stilt krav om fysisk lukket transport og direkteslakting uten opphold i ventemerd.

Må gjennomføre undersøkelser for BKD i PO 6

Med bakgrunn i at det ser ut som smitten har spredd seg via behandlingsfartøy og brønnbåt, mener Mattilsynet det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO 6.

Dette betyr at undersøkelser for BKD må gjennomføres i alle anlegg i dette området. Dette er ekstra viktig i anlegg med stamfisk.

Anbefalinger fra Mattilsynet:

  • All stamfisk som dør de siste 9 månedene før stryking bør undersøkes for BKD.
  • All diagnostikk ved helsekontroller i PO 6 (Nordmøre og gamle Sør-Trøndelag) bør inkludere særlige undersøker for BKD.
  • Kontroll av smolt før utsett og yngel som skal flyttes bør også inkludere BKD.
  • Det er viktig å være ekstra påpasselig med biosikkerheten. Dette gjelder spesielt for brønnbåter og avlusingsfartøy. Dette er et ansvar som både ligger på rederi, ansvarlige på fartøyet og på de som bruker fartøyet til transport og behandling.

Mattilsynet vurderer fortløpende om det er det vil være behov for ytterligere tiltak i form av for eksempel utslaktingsvedtak, soneforskrifter, vedtak om overvåking i alle anlegg eller forlenga brakkleggingstid for smitta anlegg.

Mer informasjon om BKD finner du på Mattilsynet.no og Bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks i Midt-Norge (vetinst.no)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Inger Mette Hogstad tlf. 22778326, e-post: inger.mette.hogstad@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Inger Mette Hogstad tlf. 22778326, e-post: inger.mette.hogstad@mattilsynet.no