Advarsel

Gravide bør ikke spise mye lakris

Publisert

Gravide bør ikke spise mye lakris på grunn av fare for skadelige effekter av glykyrrhizinsyre på fosteret under graviditeten. Glykyrrhizinsyre er et hormonforstyrrende stoff som finnes i lakrisplanten, Glycyrrhiza glabra.

Det er ikke mulig å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise. Foto: Colourbox.com
Biter av lakrisgodteri i en liten haug

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye lakris (glykyrrhizinsyre) som kan spises før det blir helseskadelig for fosteret. Det er derfor ikke mulig å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget på oppdrag for Mattilsynet. Vurderingen ble ferdigstilt i mai 2018.

Risikovurdering av glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn (VKM.no)

Vurderingen viser at et høyt inntak av glykyrrhizinsyre under svangerskapet medfører inntil 50 prosent økt risiko for prematur fødsel, det vil si fødsel før 37. uke i svangerskapet.

Forskning viser at både jenter og gutter med mødre som spiste mye lakris under svangerskapet, ofte presterer lavere på intelligenstester, har dårligere hukommelse og større konsentrasjonsproblemer. Tolv år gamle jenter med mødre som spiste mye lakris da de var gravide, er også oftere høyere, tyngre, og kommer tidligere i puberteten enn jevnaldrende jenter. 

Glykyrrhizinsyre finnes i røttene til lakrisplanten. Syren gir den typiske lakrissmaken og reguleres som et aromastoff i mat. Mengden glykyrrhizinsyre varierer betydelig mellom ulike lakrisprodukter. Sukkervarer og drikker som inneholder glykyrrhizinsyre over en viss mengde blir merket med en advarsel.