Advarsel

Ikke spis kveite over to meter (100 kilo)

Publisert

Mattilsynet advarer mot å spise kveiter over to meter (ca. 100 kilo) siden de inneholder høye nivåer av uønskede stoffer.

Atlantisk-kveite.jpg
Store kveiter kan inneholde miljøgifter over grenseverdiene for en eller flere uønskede stoffer. Foto: Havforskningsinstituttet

Advarselen er gitt fordi undersøkelser viser at kveiter over to meter (ca. 100 kilo) inneholder miljøgifter over grenseverdiene for en eller flere uønskede stoffer. Særlig gjelder dette organiske miljøgifter. Disse kveitene bør derfor ikke spises.

Slike store kveiter må slippes ut i sjøen igjen. Om kveiten er tydelig skadet, må den avlives før den slippes ut igjen. Profesjonelle fiskere fisker ikke kveiter over to meter.

Hvorfor store kveiter inneholder mye miljøgifter

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt atlantisk kveite fra hele utbredelsesområdet i Skagerak til Barentshavet. 

Undersøkelsene viser at innholdet av miljøgiftene øker med størrelsen. Kveiter under to meter (ca. 100 kilo) hadde stort sett gode resultater for både tungmetaller og organiske miljøgifter. De er trygge å spise.

Jo høyere en art er i næringskjeden og jo høyere alder den oppnår, desto mer miljøgifter hoper seg opp i arten. Atlantisk kveite er høyt opp i næringskjeden og kan bli opptil 60 år og vokse seg til over 200 kilo.

Flere undersøkelser viser at stor, gammel kveite har høye nivåer av dioksiner og PCB. Det er fordi den i løpet av et langt liv rekker å samle opp betydelige mengder miljøgifter gjennom det den spiser.

Dioksin og PCB er fettløselige stoffer. På kveiten vil de mest fettrike delene nær finnene ha det høyeste innholdet.