Til hovedinnhold

Råd om røkt og gravet laks og ørret

Gravide, personer med nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand, bør spise røkt og gravet laks og ørret som er ferskest mulig. Det vil si at produktene bør være godt innenfor holdbarhetsdatoen.

Publisert

Røkt og gravet laks og ørret, som ikke har blitt varmebehandlet, kan inneholde små mengder av bakterien Listeria. Dette er en bakterie som overlever røyking, frysing, salting og graving, og den vokser ved kjøleskaptemperatur.

De fleste av oss kan spise matvarer som inneholder listeriabakterier uten å bli syke, men risikogrupper kan få alvorlig infeksjon.  

Det er et generelt råd at gravide, personer med nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand bør spise røkt og gravet fisk som er ferskest mulig. Det vil si at produktene bør være godt innenfor holdbarhetsdatoen.

Siden bakterien vokser ved kjøleskaptemperatur, vil det være større sjanse for å bli syk, jo lenger tid det har gått siden produktet ble produsert.

Vask utstyr og hender etter håndtering av slike produkter, for å redusere faren for overføring av listeriabakterier til andre produkter. Selv om bakterien kan vokse ved kjøleskaptemperatur, er det uansett viktig å oppbevare slike produkter ved 4 grader eller kaldere.

Risikoprodukter

Listeria smitter vanligvis gjennom mat, spesielt kjølevarer med lang holdbarhetstid som blir spist uten varmebehandling. I tillegg til røkt og gravet laks og ørret, er andre eksempler på risikoprodukter rakfisk, myke modningsoster og upasteuriserte halvfaste oster, upasteurisert melk, noen typer oppskåret kokt kjøttpålegg og rått kjøtt. 

Siden bakterien kan komme inn i produksjonsmiljø i næringsmiddelvirksomheter via personell, råvarer og utstyr, er det viktig at produsenter av slike produkter har god overvåking og gjennomfører tester for å sikre at produktene deres er trygge å spise.

Mer om listeria

Om sykdommen listeriose

Bakterien Listeria monocytogenes finnes overalt i naturen.

Bakterien kan føre til listeriose, som er en sjelden, men alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer gravide, personer med nedsatt immunforsvar og eldre med svekket allmenntilstand. Sykdommen kan gi ulike symptomer, som diaré, milde influensalignende plager, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Listeria kan skade fosteret uten at moren får annet enn influensalignende symptomer. I verste fall kan en infeksjon føre til spontanabort eller medfødte skader hos barnet.

Tiden fra smitte til sykdom er vanligvis fra noen dager til tre uker, men i sjeldne tilfeller kan den være opp til tre måneder. Infeksjonen kan behandles med antibiotika.