Produksjon av egg og eggprodukt

Egg skal vere produsert, merka og selt i samsvar med regelverket i alle ledd, frå egget kjem ut av høna til forbrukaren kjøper produktet.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Registrering eller godkjenning
  2. Dette kan du gjere som registrert primærprodusent av egg
  3. Hygienereglar for eggpakkeri
  4. Internkontroll
  5. Kvalitet på egg som skal seljast
  6. Sortering av størrelse på egg
  7. Temperatur 
  8. Haldbarheit på egg 
  9. Merking av egg
  10. Salmonellakontroll av egg

Om du sel egg, har du ansvar for at egga du sel er trygge og har god kvalitet.