Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe. Prøv veiviseren under hvis du lurer på hvilke regler som gjelder for dine fugler. 

 

Fugleinfluensa og Newcastlesyke

Mattilsynet har innført en rekke tiltak for å forebygge smittespredning, både i Rogaland og på Østlandet. Det er restriksjoner for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver kommersielt dyrehold.

Rogaland: Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i kommersielle fjørefehold og på ville fugler. Det er innført tiltak og restriksjoner i 15 kommuner, for å forebygge spredning fra ville fugler til tamme fugler. I tillegg til strengere regler i en periode rundt fjørfehold med smitte.

Østlandet: Det er påvist Newcastlesyke hos ville duer. Det er innført tiltak og restriksjoner i 34 kommuner, for å forebygge spredning fra ville fugler til tamme fugler. 

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.