Til hovedinnhold
Søk

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe. Prøv veiviseren under hvis du lurer på hvilke regler som gjelder for dine fugler. 

 

Fugleinfluensa og Newcastlesyke

Mattilsynet har innført en rekke tiltak for å forebygge smittespredning av fugleinfluensa i Rogaland og av Newcastlesyke på Østlandet og i Innlandet. Det er restriksjoner for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver kommersielt dyrehold.

Rogaland: Vi har innført tiltak og restriksjoner i åtte kommuner, for å forebygge spredning av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. 

Innlandet: Vi har opprettet soner etter påvisning av Newcastlesyke i et privat duehold i Sør-Odal.

Østlandet: Vi har innført tiltak og restriksjoner i 34 kommuner, for å forebygge spredning fra ville til tamme fugler. 

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.