Til hovedinnhold
Søk

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe.

 

Status Fugleinfluensa og Newcastlesyke

Fugleinfluensa
Det er påvist fugleinfluensa på fugler i en park i Kristiansund og i et fuglehold i Kvinnherad kommune. Mattilsynet har innført restriksjonssoner med en rekke tiltak for å forebygge smittespredning av fugleinfluensa i områdene rundt fugleholdene med utbrudd.

I tillegg er det restriksjoner for alle som har dyrehold med fugl i åtte kommuner i Rogaland.

Newcastlesyke
Det er ikke funnet flere smittetilfeller av Newcastlesyke. Mattilsynet opphevet alle restriksjoner 21. mars.

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.