Godkjenning av fabrikkskip og frysefartøy

Når du driver fabrikkskip eller frysefartøy som håndterer og tilvirker fisk og sjømat om bord, må du være godkjent av Mattilsynet og ha et styringssystem for mattrygghet. Fartøy som kun driver fiske og fangst, skal bare registrere seg.

Publisert