Høsteområder for levende muslinger

Listen viser hvilke aktive områder som er åpne og hvilke som er lukket for høsting av levende muslinger.

Faglig oppdatert

Listen oppdateres hver fredag og ellers ved umiddelbar lukking, omklassifisering eller gjenåpning av et område:

Uke 24 - 14.06.2024 - korrigert

(Kamskjell og ikke-filtrerende sjøsnegler og pigghuder (eksempelvis kråkebolle, sjøpølse og sjøstjerne), høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder, er unntatt listen.)

Eldre lister (Excel)