Dekking av analysekostnader ved produsentens prøvetaking av skjell 

Mattilsynet dekker enkelte kostnader ved analyser av algetoksiner, E. coli og tungmetaller i skjell.

Faglig oppdatert

Mattilsynet dekker følgende kostnader per akvakulturtillatelse per år: 

  • 4 algetoksinanalyser 
  • 12 E. coli-analyser gjennom et år dersom området ikke er klassifisert 
  • 6 E. coli-analyser for områder som er klassifisert 
  • en tungmetallanalyse 

Mattilsynet dekker følgende kostnader for naturlige bestander av muslinger (ikke tillatelser/akvakultur) 

  • Fra 1. januar 2019 dekker Mattilsynet 70 % av kostnadene per algetoksinanalysene. Næringen må betale 30 % per analyse. 
  • For 2024 koster en algetoksinanalyse totalt kr. 10 860,- eksklusivt moms. Næringens andel tilsvarer kr. 3 258,-  eksklusivt moms. 

Innsending av prøver 

Når Mattilsynet skal dekke analysekostnader, skal prøvene sendes til: 

  • Toksinanalyser - NMBU – Nasjonalt miljø- og biovitenskapelige universitet. Det skal sendes HELE skjell direkte til toksinlaboratoriet. (benytt følgeskjema under) 
  • E. coli-analyser - Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, Nordnesboder 3, 5005 Bergen. (benytt følgeskjema under) 
  • Tungmetallanalyser - Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen, Nordnesboder 3, 5005 Bergen. (benytt følgeskjema under) 

Kostnadene dekkes ved at Mattilsynet faktureres direkte fra laboratoriet. 

Følgeskjema 

Prøver som sendes til laboratorieanalyser, skal følges av et skjema som gir opplysninger om prøven. Skjemaet kan lastes ned fra de to lenkene under. 

Mattilsynet dekker ikke analysekostnaden dersom skjemaet ikke følger prøven eller dersom skjemaet ikke er utfylt. 

På skjemaet står laboratorienes adresser. 

Viktig informasjon om praktisk prøvetaking 

Trykk på egen lenken under for informasjon om prøvetaking, pakking og innsending av prøver som skal til analyse på laboratoriene. når Mattilsynet dekker analysekostnaden. Lenken gir blant annet viktig informasjon om mengde prøvemateriale for de ulike skjell typene sortert på de ulike analysene som er påkrevd.    

Laboratoriene kan gi informasjon om kostnader når analysen må dekkes av produsenten selv.