Til hovedinnhold

Registrering av fiskefartøy

Virksomheter som driver fiske og tilknyttede arbeidsoperasjoner om bord, skal etter hygieneregelverket registreres hos Mattilsynet som primærprodusenter for fiske.

Publisert

Melding om registrering sendes via Mattilsynets skjematjenester.

Mattilsynet benytter seg av Fiskeridirektoratets fartøyregister, så fartøy som er registrert her, trenger ikke aktivt melde seg til Mattilsynet for registrering.

Fartøy som har produksjon utover fiske og fangst, trenger godkjenning fra Mattilsynet og må oppfylle tilsvarende krav som fiskevirksomheter på land. Dette gjelder for eksempel fabrikkskip (inkludert fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr om bord) og frysefartøy. 

Slik gjør du

Registrering av næringsmiddelvirksomhet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet om du produserer, importerer, håndterer, lagrer eller omsetter næringsmidler.

Du registrerer deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Skjemaet skal også brukes dersom du vil utvide aktiviteten i en allerede eksisterende virksomhet og starte med en ny aktivitet som ikke er registrert.

Mattilsynets skjematjeneste