Til hovedinnhold
Søk

Temperaturkrav til ferske fiskerivarer 

Publisert

Temperatur er en sentral faktor som påvirker mattryggheten, kvaliteten og holdbarheten til fersk fisk. 

Animaliehygieneforskriften har særskilte krav til temperatur for ferske fiskerivarer: 

  • Ferske fiskerivarer skal kjøles ned så snart som mulig etter landing/slakting. 
  • Uemballerte ferske fiskerivarer skal lagres i is på passende sted av virksomheter på land. Det skal legges på ny is så ofte som nødvendig. Dette gjelder i alle ledd hvor uemballerte ferske fiskerivarer håndteres, også detaljistleddet. 
  • Emballerte ferske fiskerivarer skal kjøles ned til en temperatur som nærmer seg temperaturen i smeltende is. Temperaturen i fisken skal være nærmest mulig 0 °C og helst ikke overstige 2 °C. Dette er et veiledende og ikke absolutt temperaturintervall. Dette kravet gjelder i alle ledd, men ikke ved håndtering av ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker. 
  • Ferdigpakkede ferske fiskerivarer til sluttforbruker skal oppfylle de generelle nasjonale bestemmelsene om temperatur i næringsmiddelhygieneforskriften for lett bedervelige næringsmidler og oppbevares ved den temperaturen som virksomheten har merket varene med. I de fleste tilfellene vil det være ved 4°C eller lavere. 

Nedkjølingen påvirkes av flere faktorer; sjøtemperatur, nedkjøling om bord i forbindelse med slakting, kjøleromstemperatur, lagring- og transporttid, emballasje, eventuell re-ising etc. Virksomhetene må sørge for å ha gode rutiner for rask nedkjøling og opprettholdelse av kjølekjeden. 

Ved tilsyn vil Mattilsynet vurdere virksomhetenes rutiner for nedkjøling. 

Regelverk