EFSA-risikovurderinger: sykdomsfremkallende mikroorganismer i frukt, bær og grønnsaker

I april 2020 publiserte EFSA (European Food Safety Authority) en risikovurdering knyttet til Listeria monocytogenes i fryste frukt og grønnsaker som blancheres før innfrysing. 

Publisert

Risikovurderingen ble laget som en følge av et større internasjonalt utbrudd med listeriose forårsaket av fryst mais fra Ungarn.

EFSA identifiserte flere kontrollaktiviteter som produsenter kan iverksette for å redusere risikoen, deriblant:

  • rengjøring og desinfeksjon av produksjonsmiljøet.
  • vann-, tid- og temperaturkontroll ved ulike produksjonstrinn.
  • korrekt merking av produktene.

Les risikovurderingen:EFSA 2020: The public health risk posed by Listeria monocytogenes in frozen fruit and vegetables including herbs, blanched during processing (efsa.europa.eu)

Rapporter om farer knyttet til sykdomsfremkallende mikroorganismer

I 2013 og 2014 publiserte EFSA seks rapporter om farene knyttet til sykdomsfremkallende mikroorganismer i frukt, bær og grønnsaker.

EFSA 2013 – Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin:

Del 1: Risk posed by pathogens in food of non-animal origin: Part 1 (efsa.europa.eu)

Del 2: (5 delrapporter. Alle lenker går til efsa.europa.eu)

  1. Salmonella and Norovirus in leafy greens eaten raw as salads 
  2. Salmonella and Norovirus in berries
  3. Salmonella and Norovirus in tomatoes
  4. Salmonella in melons
  5. Salmonella, Yersinia, Shigella and Norovirus in bulb and stem vegetables, and carrots

Risikovurdering knyttet til spirer

I 2011, etter det store utbruddet med shigatoksinproduserende E. coli (STEC) i spirer i Tyskland og Frankrike, utarbeidet EFSA en risikovurdering for STEC og andre sykdomsfremkallende bakterier i spirte frø (spirer, skudd og karse). Frøene kan forurenses med sykdomsfremkallende bakterier under produksjon, lagring og distribusjon, for eksempel via forurenset vanningsvann eller jord.

Spireprosessen med høy varme og fuktighet gir gode vekstvilkår for bakterier som finnes på frøene 

Les risikovurdering: EFSA 2011 – Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing E. coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds (efsa.europa.eu)