Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Sluttrapport 2018: Lokalmatvirksomheter som produserer melkeprodukter

Mattilsynet førte i 2018 tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer ost og andre melkeprodukter. Vi førte tilsyn hos 141 produksjonssteder, og 67 % av virksomhetene fikk ingen, eller kun mindre merknader. Mattilsynet vurderer at status i bransjen er god.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Om lokalmatvirksomheter som produserer ost og andre melkeprodukter, har rutiner som sikrer trygge produkter.

Tidsrom
Juni til oktober 2018
Hva lette vi etter?

Ved tilsynet vektla vi om virksomheten har god styring ved fremstilling av sine produkter, om kvaliteten på rå melk og andre råvarer var god og bruk av drikkevannet. Vi vurderte om virksomheten har god styring med hygienen som renhold, vedlikeholdte og tilpassede lokaler og utstyr til sin produksjon og god personlig hygiene. Det ble også sett på merking av produktene.

Hva fant vi?

Det var avvik i 33 % av virksomhetene. De avvikene som går igjen er knyttet til manglende internkontrollrutiner, mangelfull prøvetaking og mangler ved merking av produktene.

Fil
Sluttrapport 2018: Lokalmatvirksomheter som produserer melkeprodukter (PDF)