Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med innlandsfisk 2021

I 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med 53 rakfiskprodusenter og virksomheter som bruker innlandsfisk som råvare. Tilsynet viste at produsentene har gode rutiner som ivaretar produksjon av trygge produkter.

Publisert
Hva ble undersøkt?

53 rakfiskprodusenter og virksomheter som bruker innlandsfisk som råvare. Dette utgjør ca. 80 % av de de virksomhetene Mattilsynet har i sitt register, og som produserte denne sesongen

Tidsrom
September – desember 2021
Hva lette vi etter?
  • Styringssystem for mattrygghet
  • Kvalitet på råvarer
  • Vannforsyning
  • Personlig hygiene
  • Temperaturstyring
  • Reinhold og orden
  • Håndtering og lagring
Hva fant vi?

Ved 37 produksjonssteder ble det ikke registrert avvik, dvs. 70 prosent.

 I 6 virksomheter veiledet vi om krav i regelverket. I 10 virksomheter ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd som førte til varsel om vedtak.

4 funn av Listeria hos 37 prøvetatte produsenter. I en virksomhet ble det påvist i ferdig filetert fisk, og i de tre i lakeprøver. De fire håndterte dette tilfredsstillende, og blir også fulgt opp.

Vi avdekket ikke forhold som ga grunnlag for å vurdere produksjonsmåtene som utrygge.

Tilsynet viste at produsentene har gode rutiner som ivaretar produksjon av trygge produkter.

Fil
Tilsyn med innlandsfisk 2021 (PDF)