Tilsynsrapport

Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Publisert
Hva ble undersøkt?

54 virksomheter som lager produkter av innlandsfisk – det vil si cirka 80 prosent av de som produserte rakfisk, røkt fisk, grava fisk og andre produkter denne sesongen.

Tidsrom
Høsten 2016
Hva lette vi etter?

Om virksomhetene hadde gode rutiner for å sikre trygge produkter av innlandsfisk.

Ved rakfiskproduksjon vurderte vi spesielt styring med 

  • saltinnhold og modningstemperatur som er viktig for å unngå botulisme
  • Listeria monocytogenes på grunn av den lange modnings- og holdbarhetstiden
Hva fant vi?
  • Tilsynsresultatene viser at de fleste aktørene har gode produksjonsrutiner og dermed et godt grunnlag for produksjon av trygge produkter. Ingen fikk omsetningsforbud.

  • 36 virksomheter uten avvik. I 18 ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd som endte med varslet vedtak eller påpekte plikt. De fleste bruddene gjaldt mangelfull internkontroll, rutiner for prøvetaking og merking av produktene.

  • Det ble tatt ut Listeria monocytogenes-prøver av lake hos 20 rakfiskprodusenter. Ingen funn.

  • Flere produsenter tar listeriaprøver sammenlignet med tilsvarende tilsynskampanje i 2010.

Fil
Rapport_ Tilsyn med innlandsfisk 2016 (PDF)