Til hovedinnhold

Produksjon, import og salg av matkontaktmaterialer

Alle virksomheter som produserer, importerer og selger matkontaktmaterialer har ansvar for at de er trygge i bruk.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er matkontaktmaterialer
  2. Registrering av virksomheten
  3. Samsvarserklæring
  4. Sporbarhet
  5. Krav til merking av matkontaktmaterialer
  6. Nytt regelverk for materialgjenvunnet plast
  7. Krav ved import av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong

Matkontaktmaterialer reguleres i matkontaktforskriften. Med noen få unntak har Norge det samme regelverket som EU, og forskriften gjennomfører de aktuelle EU-forordningene.