Slik søker du om godkjenning av ny mat

Før du kan omsette ny mat, må du søke godkjenning.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Slik søker du om godkjenning - artikkel 10
  2. Slik søker du godkjenning av tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland - artikkel 14
  3. Slik ber du om konfidensiell behandling av dokumentasjon
  4. Slik søker du om databeskyttelse av dokumentasjon

For at en søknad om ny mat skal godkjennes og inkluderes i unionslisten, må søkeren dokumentere at

  • næringsmiddelet ikke er helsefarlig
  • bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren
  • næringsmiddelet ikke er ernæringsmessig uheldig for forbrukeren