Til hovedinnhold
Risikovurdering

Berikning av mat - oppdatering av modell

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert hvilke mengder vitaminer og mineraler som kan tilsettes mat og drikke uten at dette har negative helsemessige konsekvenser.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har beregnet inntak av ulike vitaminer og mineraler og vurdert hvilke mengder som kan tilsettes mat og drikke uten at tolerable øvre inntaksnivåer overskrides. Arbeidet er en revisjon av «Modell for vurdering av berikingssaker». Forrige oppdatering var i 2013. (Assessment and updating of the fortification model from 2006 - PDF)

Hva er vurderingen?

Modellen er oppdatert med beregninger fra nye kostholdsundersøkelser og flere vitaminer og mineraler enn forrige oppdatering i 2013. Noen av dataene som er lagt inn i modellen, er hentet fra danske kostholdsundersøkelser, ettersom VKM ikke har norske data. For de fleste stoffene er det 1- og 2-åringene som begrenser tilsetningsmengde.

Du kan lese mer om risikovurderingen og se rapporten på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Arbeidet er gjort for Mattilsynet, som bruker resultatene fra modellen som en del av grunnlaget for å vurdere søknader om berikning av mat.

Offentliggjort