Til hovedinnhold

Bruk av tilsetningsstoffer

Det er bare tillatt å bruke tilsetningsstoffer som er godkjent av EU.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Godkjente tilsetningsstoffer
  2. Bruk av tilsetningsstoff i ulike næringsmiddelkategorier
  3. Tillatt mengde tilsetningsstoffer
  4. Noen stoffer har ikke fastsatt grense (quantum satis)
  5. Samme tilsetningstoffer i Norge som i EU
  6. Godkjenning av nye tilsettingsstoffer

For at et tilsetningsstoff skal kunne bli godkjent til bruk i næringsmidler, må disse tre vilkårene være oppfylte:

  • det må være et teknologisk behov
  • bruken må ikke innebære en helserisiko
  • bruken må ikke villede forbrukeren

Villedning av forbrukere kan blant annet gjelde produktets egenskaper som ferskhet og kvalitet, råvarenes sammensetning og produksjon og andre forhold som kan være egnet til å skape et feilaktig inntrykk av produktet.

Tilsetningsstoff skal ikke brukes for å skjule dårlig kvalitet i et produkt, mangler ved produksjonen eller for å oppnå fordeler produktet ellers ikke ville ha hatt. 

Se veilederen til forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (PDF)