Til hovedinnhold
Risikovurdering

Energidrikker – vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert potensielle negative helseeffekter knyttet til barn og unges inntak av energidrikker og koffein. Mulige effekter av energidrikker hos gravide, ammende og barn under 8 år er ikke vurdert.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har foretatt en systematisk gjennomgang av negative helseeffekter som var beskrevet i studier av energidrikk og koffein hos mennesker i nyere tid.

Det er brukt data fra norske studier og undersøkelser for å anslå hvor mye energidrikk barn og unge drikker, både i løpet av 24 timer og til vanlig. Det er gjort ulike eksponeringsberegninger.

I tillegg har VKM beregnet hvor mye av annet inntak av koffein som kommer fra kosten, blant annet fra kaffe- og tedrikker, sjokolademelk og kakao.

Vurderingen er basert på tidligere risikovurderinger og rapporter som har undersøkt vitenskapelig litteratur frem til 2013 i tillegg til nye, kontrollerte, vitenskapelig studier publisert i perioden 2013 til 2018.

Hva er vurderingen?

Barn og unge som drikker energidrikker kan få både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye, spesielt over kort tid. Litt av og til, derimot, er ikke forbundet med slike negative helseeffekter. Årsaken til dette er innholdet av koffein.

Du kan lese mer om risikovurderingen og se rapporten på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet sender sine anbefalinger med ulike alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker til Helse- og omsorgsdepartementet 15.2.2019. Denne risikovurderingen danner det vitenskapelige grunnlaget for Mattilsynets anbefalinger.

Offentliggjort