Til hovedinnhold

Hva er tilsetningsstoffer?

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på omtrent 400 forskjellige stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge.

Publisert

Alle tilsetningsstoffer som skal brukes i Norge, må være godkjent av EU. Det betyr at stoffene er vurdert ut fra at bruken ikke skal gi helserisiko, skjule dårlig kvalitet eller villede forbrukeren. Bruken av tilsetningsstoffer skal angis i merkingen av næringsmidlene.

Godkjente tilsetningsstoffer skal ikke medføre helserisiko

For å sikre at bruken av tilsetningsstoffer i mat og drikke er trygg, er det gitt detaljerte regler om hvor mye og i hvilke produkter det er tillatt å bruke de forskjellige stoffene. Grensene for hvor mye som er tillatt settes på bakgrunn av vitenskapelige risikovurderinger fra de internasjonale vitenskapskomiteene JECFA (WHO/FAO) og EFSA (EU).

Den norske Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gjør risikovurderinger hvis det blir behov for å vurdere spesielle spisevaner eller andre forhold i Norge.

Det er bare tillatt å bruke de enkelte stoffene i de produktene hvor bruken er vurdert og godkjent.

Hvert tilsetningsstoff har definerte spesifikasjoner og renhetskriterier. Spesifikasjonene forteller hvordan stoffene skal se ut (kjemisk struktur), og renhetskriteriene skal hindre at tilsetningsstoffene inneholder uønskede stoffer, som for eksempel løsemidler og tungmetaller. 

Tilsetningsstoffer skal oppfylle forskjellige teknologiske behov, og er derfor definert i grupper etter hvilket behov de skal oppfylle.

Det fins 18 hovedkategorier av næringsmidler (for eksempel meieriprodukter og kornprodukter), med 158 underkategorier (for eksempel moden ost og müsliblandinger). For hver eneste kategori er bruken av tilsetningsstoffet vurdert for å sikre at det oppfyller et teknologisk behov i produktet og at brukermengden ikke fører til helserisisko.

Se hvilke tilsetningsstoffer som er godkjent

For å finne ut om et tilsetningsstoff er godkjent i EU/EØS, hvilke matvarekategorier det er tillatt i og i hvilke mengder, kan du gå til Database on Food Additives (food.ec.europa.eu)

Du finner den samme informasjonen på norsk under "Regelverk".

Regelverk

Forordning (EF) nr. 1333/2008, vedlegg II, del E

Del E

Tilsetningsstoffer godkjent for bruk i ulike næringsmiddelkategorier og vilkår for bruken
Kategori-
nummer
E-nummer Navn Grenseverdi (mg/l eller mg/kg, etter hva som er relevant) Fotnoter Begrensninger/unntak
M61
0
Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier, unntatt næringsmidler til spedbarn og småbarn, med mindre annet er særskilt bestemt ◄M61
M61 E 290 Karbondioksid quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 10 000 (1) (4) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform (dvs. næringsmidler som er tørket under framstillingen, og blandinger av slike), unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis Bare næringsmidler i form av tabletter, også drasjerte, unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform (dvs. næringsmidler som er tørket under framstillingen, og blandinger av slike), unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater quantum satis (1) Bare næringsmidler i form av tabletter, også drasjerte, unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 938 Argon quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 939 Helium quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 941 Nitrogen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 942 Dinitro-genoksid quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 948 Oksygen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 949 Hydrogen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn ◄M61
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(57): Grenseverdien gjelder med mindre det er angitt en annen grenseverdi for bestemte næringsmidler eller næringsmiddelkategorier i nr. 01-18 i dette vedlegg.
01 Melkeprodukter og melkeprodukterstatninger
01.1 Pasteurisert og sterilisert (herunder UHT-behandlet) melk som ikke er tilsatt aroma
E 331 Natriumsitrater 4 000 Bare UHT-behandlet geitemelk
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4) Bare sterilisert og UHT-behandlet melk
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
01.2 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, herunder naturlig kjernemelk ikke tilsatt aroma (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet etter gjæring
01.3 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, som er varmebehandlet etter gjæring
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare kulturmelk ◄M76
01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014 ◄M6
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M5
M6
E 104 Kinolingult 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 10 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 5 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 5 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 5 (61) ◄M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 5 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 4 (94) M93
E 160d Lykopen 30
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 300 (1) (2) Bare ikke-varmebehandlede desserter basert på melkeprodukter ◄M76
E 297 Fumarsyre 4 000 Bare desserter med fruktaroma
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 3 000 (1) (4)
E 355-357 Adipinsyre - adipater 1 000 Bare desserter med fruktaroma
E 363 Ravsyre 6 000
E 416 Karayagummi 6 000
E 427 Kasjagummi 2 500
E 432-436 Polysorbater 1 000
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 2 000
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000
E 483 Stearyltartrat 5 000
E 491-495 Sorbitanestere 5 000
E 950 Acesulfam K 350 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 250 (51) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 100 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 5 Bare som smaksforsterker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 100 (1) (60) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)a (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 32 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 10 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M6 (74): Grenseverdi for aliminimum fra aliminiumlakker: 15 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.5 Inndampet melk, som definert i direktiv 2001/114/EF
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Unntatt produkter ikke tilsatt aroma
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare melkepulver til bruk i salgsautomater ◄M81
E 322 Lecitiner quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4) Bare delvis inndampet melk med under 28 % tørrstoff
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 500 (1) (4) Bare delvis inndampet melk med over 28 % tørrstoff
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 500 (1) (4) Bare melkepulver og skummetmelkpulver
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (41) (46) Bare melkepulver til bruk i salgsautomater
E 392 Ekstrakter av rosmarin 30 (46) Bare melkepulver til framstilling av iskrem
E 407 Karragenan quantum satis
E 500(ii) Natriumhydrogenkarbonat quantum satis
E 501(ii) Kaliumhydrogenkarbonat quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
01.6 Fløte og fløtepulver
01.6.1 Pasteurisert fløte ikke tilsatt aroma (unntatt fløte med redusert fettinnhold)
E 401 Natriumalginat quantum satis
E 402 Kaliumalginat quantum satis
E 407 Karragenan quantum satis
M34 E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satisM34
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
01.6.2 Fløteprodukter ikke tilsatt aroma, gjæret med levende mikroorganismer, samt erstatningsprodukter, med et fettinnhold under 20 %
E 406 Agar quantum satis
E 407 Karragenan quantum satis
E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis
E 412 Guarkjernemel quantum satis
E 415 Xantangummi quantum satis
E 440 Pektiner quantum satis
E 460 Cellulose quantum satis
M34 E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satisM34
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 1404 Oksidert stivelse quantum satis
E 1410 Monostivelsesfosfat quantum satis
E 1412 Distivelsesfosfat quantum satis
E 1413 Fosfatert distivelsesfosfat quantum satis
E 1414 Acetylert distivelsesfosfat quantum satis
E 1420 Acetylert stivelse quantum satis
E 1422 Acetylert distivelsesadipat quantum satis
E 1440 Hydroksypropylstivelse quantum satis
E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat quantum satis
E 1450 Natriumoktenylsuksinatstivelse quantum satis
E 1451 Acetylert oksidert stivelse quantum satis
01.6.3 Annen fløte
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare fløte tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Bare fløte tilsatt aroma
M5 E 104 Kinolingult 10 (61) Bare fløte tilsatt aroma
E 110 Paraoransje 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma
E 124 Nykockin 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma ◄M5
E 234 Nisin 10 Bare clotted cream
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare sterilisert, pasteurisert, UHT-behandlet fløte og krem
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1) Bare sterilisert fløte og sterilisert fløte med redusert fettinnhold
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
01.7 Ost og osteprodukter
01.7.1 Umodnet ost, unntatt produkter som omfattes av kategori 16
M22 Gruppe I Tilsetningsstoffer Unntatt mozzarella ◄M22
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare umodnet ost tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Bare umodnet ost tilsatt aroma
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) M76
E 234 Nisin 10 Bare mascarpone
E 260 Eddiksyre quantum satis Bare mozzarella
E 270 Melkesyre quantum satis Bare mozzarella
E 330 Sitronsyre quantum satis Bare mozzarella
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Unntatt mozzarella
E 460(ii) Cellulosepulver quantum satis Bare revet og skivet mozzarella
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis Bare mozzarella
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
01.7.2 Modnet ost
E 1105 Lysozym quantum satis
M49 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 125 (83) Bare ost med rød marmorering og ost tilsatt rød pesto ◄M49
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare sage Derby-ost
M49 E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser quantum satis Bare Sage Derby-ost, ost tilsatt grønn og rød pesto, ost tilsatt wasabi og urteost med grønn marmorering ◄M49
E 153 Vegetabilsk karbon quantum satis Bare morbier-ost
E 160a Karotener quantum satis Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost
M49 E 160b Annattoekstrakter, bixin, norbixin 15 Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94) Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 15 (94) Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 50 Bare Red Leicester-ost
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 35 Bare mimolette-ost ◄M93
M49 E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin quantum satis Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød pesto ◄M49
E 163 Antocyaner quantum satis Bare ost med rød marmorering
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet og skåret ost, ost i lag og ost tilsatt næringsmidler
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter ◄M76
E 234 Nisin 12,5 (29)
M53 E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde) Bare overflatebehandling av hel fast, halvfast og halvmyk ost. ◄M53
E 239 Heksametylentetramin Restmengde på 25 mg/kg, uttrykt som formaldehyd Bare provolone-ost
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare fast, halvfast og halvmyk ost
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare overflatebehandling
E 460 Cellulosepulver quantum satis Bare skivet og revet modnet ost
E 500(ii) Natriumhydrogenkarbonat quantum satis Bare surmelksost
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivet eller revet fast og halvfast ost Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivet eller revet fast og halvfast ost Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse oster som følge av gjæringsprosessen.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
M44 (83): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 3,2 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.◄M44
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄ M93
01.7.3 Spiselig osteskorpe
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M6 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis (67) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M5 E 104 Kinolingult 10 (62) M5
E 160d Lykopen 30
M6 E 180 Litolrubin BK quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 180 Litolrubin BK quantum satis (67) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) M93
M5 (62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M6
M53 (67): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer og E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.7.4 Mysost
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet ost, ost i lag og ost tilsatt næringsmidler ◄M76
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare ystemelk fra fast, halvfast og halvmyk ost
E 260 Eddiksyre quantum satis
E 270 Melkesyre quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 460(ii) Cellulosepulver quantum satis Bare revet og skivet ost
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
01.7.5 Smelteost
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare smelteost tilsatt aroma
E 100 Kurkumin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 102 Tartrazin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma ►M5
M5
M6
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (33) (66) Bare smelteost tilsatt aroma Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 122 Azorubin, karmosin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma ►M5
M5 E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C30) 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 161b Lutein 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 160d Lykopen 5 Bare smelteost tilsatt aroma
E 160a Karotener quantum satis
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 8 (94) M93
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) M76
E 234 Nisin 12,5 (29)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4)
E 427 Kasjagummi 2 500
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse oster som følge av gjæringsprosessen.
M5 (33): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e og E 161b. ◄M5
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013 ◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.7.6 Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av kategori 16)
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare umodnede produkter tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 100 Bare umodnede produkter tilsatt aroma
E 1105 Lysozym quantum satis Bare modnede produkter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 125 Bare produkter med rød marmorering
E 160a Karotener quantum satis Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 8 Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter ◄M93
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare produkter med rød marmorering
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis Bare modnede produkter
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare umodnede produkter, ferdigpakkede modnede produkter i skiver, modnede produkter i lag og modnede produkter tilsatt næringsmidler
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter ◄M76
E 234 Nisin 12,5 (29) Bare modnede og bearbeidede produkter
M53 E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde) Bare overflatebehandling av hele faste, halvfaste og halvmyke produkter ◄M53
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare faste, halvfaste og halvmyke produkter
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Bare umodnede produkter
E 460 Cellulosepulver quantum satis Bare revne og skivede modnede og umodnede produkter
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis Bare modnede produkter
E 509 Kalsiumklorid quantum satis Bare modnede produkter
M6 E 551-559 Silisiumdioksid, kalsiumsilikat, magnesiumsilikat, talkum 10 000 (1) Bare skivede eller revne faste og halvfaste produkter Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne faste og halvfaste produkter Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis Bare modnede produkter
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse produkter som følge av gjæringsprosessen.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
01.8 Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare proteinbaserte osteerstatninger
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis (1) (2) Bare osteerstatninger (bare overflatebehandling) ◄M76
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare osteerstatninger basert på melkeprodukter
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare osteerstatninger (bare overflatebehandling)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare kremerstatninger
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4) Bare smelteosterstatninger
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 30 000 (1) (4) Bare hvitemidler til drikker
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 50 000 (1) (4) Bare hvitemidler til drikker til bruk i salgsautomater
E 432-436 Polysorbater 5 000 (1) Bare melke- og fløteerstatninger
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1) Bare fløteerstatninger
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 20 000 (1) Bare hvitemidler til drikker
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 5 000 Bare melke- og fløteerstatninger
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 500 Bare hvitemidler til drikker
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 1 000 Bare hvitemidler til drikker
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000 Bare melke- og fløteerstatninger
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 3 000 (1) Bare hvitemidler til drikker
E 491-495 Sorbitanestere 5 000 (1) Bare melke- og fløteerstatninger og hvitemidler til drikker
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne osteerstatninger, smelteosterstatninger og hvitemidler til drikker Gyldighetstid: 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne osteerstatninger, smelteosterstatninger og hvitemidler til drikker Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
M65
01.9
Kaseinater til konsum
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 380 Triammoniumsitrat quantum satis
E 500 Natriumkarbonat quantum satis
E 501 Kaliumkarbonat quantum satis
E 503 Ammoniumkarbonat quantum satis
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis
E 524 Natriumhydroksid quantum satis
E 525 Kaliumhydroksid quantum satis
E 526 Kalsiumhydroksid quantum satis
E 527 Ammoniumhydroksid quantum satis
E 528 Magnesiumhydroksid quantum satis M65
02 Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner
02.1 Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)
E 100 Kurkumin quantum satis Bare fett
E 160a Karotener quantum satis Bare fett
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 10 Bare fett ◄M93
M53 E 270 Melkesyre quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
M53 E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 306 Tokoferolrik ekstrakt quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 307 Alfa-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 307 Alfa-tokoferol 200 Bare raffinert olivenolje, herunder olje fra olivenpressrester
E 308 Gamma-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 309 Delta-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler, stekefett og stekeolje (unntatt olje fra olivenpressrester), smult, fiskeolje og fett fra storfe, fjørfe og sau ◄M81
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT) 100 (41) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler; stekefett og stekeolje (unntatt olje av pressrester av oliven), smult, fiskeolje og fett fra storfe, fjørfe og sau
E 322 Lecitiner 30 000 Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 330 Sitronsyre quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 331 Natriumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 332 Kaliumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 392 Ekstrakter av rosmarin 30 (41) (46) Bare vegetabilsk olje (unntatt jomfruolje og olivenolje) og fett med et innhold av flerumettede fettsyrer på over 15 vektprosent av det samlede fettsyreinnholdet, til bruk i ikke-varmebehandlede næringsmidler
E 392 Ekstrakter av rosmarin 50 (41) (46) Bare fiskeolje og algeolje, smult, fett fra storfe, fjørfe, sau og svin, fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler, stekefett og stekeolje, unntatt olje av pressrester av oliven
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer 10 000 Unntatt jomfruolje og olivenolje
M53 E 472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
E 900 Dimetylpolysiloksan 10 Bare stekeolje og stekefett
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
02.2 Fett- og oljeemulsjoner, hovedsakelig av typen vann i olje
02.2.1 Smør, konsentrert smør, smørolje og vannfritt melkefett
E 160a Karotener quantum satis Unntatt smør av saue- og geitemelk
E 500 Natriumkarbonat quantum satis Bare rømmesmør
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Bare rømmesmør
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
02.2.2 Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 100 Kurkumin quantum satis Unntatt smør med redusert fettinnhold
E 160a Karotener quantum satis
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 10 Unntatt smør med redusert fettinnhold ◄M93
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner (unntatt smør) med et fettinnhold på 60 % eller mer
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner med et fettinnhold på under 60 % ◄M76
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (2) Bare stekefett ◄M81
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT) 100 Bare stekefett
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare smørbart fett
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA) 100 Bare smørbart fett som definert i artikkel 115 i og vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1234/2007, med et fettinnhold på høyst 41 %
M59 E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (41) (46) bare smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %◄M59
E 405 Propylenglykolalginat 3 000
E 432-436 Polysorbater 10 000 (1) Bare fettemulsjoner til baking
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 10 000 (1) Bare fettemulsjoner til baking
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 5 000
M91 E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4000 Bare smørbart fett som definert i artikkel 75 nr. 1 bokstav h) og artikkel 78 nr.1 bokstav f) samt i del VII og tillegg II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1308/2013*, med et fettinnhold på høyst 41 %, og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %; flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere ◄ M91
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 10 000 Bare fettemulsjoner til baking
E 479b Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono- og diglyserider av fettsyrer 5 000 Bare fettemulsjoner til steking
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 10 000 (1)
E 491-495 Sorbitanestere 10 000 (1)
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 900 Dimetylpolysiloksan 10 Bare stekeolje og stekefett
E 959 Neohesperidin DC 5 Bare som smaksforsterker og bare i fettstoffene oppført i gruppe B og C i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1234/2007
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M59 (41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre. ◄M59
M91 * EUT L 347 av 20.12.2013, s. 67.◄ M91
02.3 Vegetabilsk olje i sprayform
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 30 000 (1) (4) Bare vannbasert emulsjonsspray til smøring av bakeformer
E 392 Ekstrakter av rosmarin 50 (41) (46) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 943a Butan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
E 943b Isobutan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
E 944 Propan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
03 Spiseis
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (75) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 (25)
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 M93
E 160d Lykopen 40
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4)
E 405 Propylenglykolalginat 3 000 Bare vannbasert spiseis
E 427 Kasjagummi 2 500
E 432-436 Polysorbater 1 000 (1)
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1)
M106 E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4 000 Unntatt sorbeter ◄M106
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 3 000
E 491-495 Sorbitanestere 500 (1)
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare ferdigpakkede vaffelkjeks som inneholder iskrem
E 950 Acesulfam K 800 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 800 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 100 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 320 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 26 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 800 (11)b (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M6 (75): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker: 30 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
04 Frukt og grønnsaker
04.1 Ubearbeidede frukter og grønnsaker
04.1.1 Hele friske frukter og grønnsaker
M24 E 172 Jernoksider og -hydroksider 6 Bare som kontrastforsterker til merking av sitrusfrukter, meloner og granatepler for
- å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller medlemsstatenes lovgivning, og/eller
- på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode
Gyldighetstid: Fra 24. juni 2013. ◄M24
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 20 Bare overflatebehandling av uskrelte friske sitrusfrukter ◄M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 10 (3) Bare borddruer, frisk litchi (målt på spiselige deler) og blåbær (Vaccinium corymbosum)
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare vakuumpakket sukkermais
E 445 Glyserolestere av trekolofonium 50 Bare overflatebehandling av sitrusfrukter
M24 E 464 Hydroksypropylmetylcellulose 10 Bare til sitrusfrukter, meloner og granatepler for
- å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller medlemsstatenes lovgivning, og/eller
- på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode
Gyldighetstid: Fra 24. juni 2013. ◄M24
M84 E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare til overflatebehandling av sitrusfrukt, meloner, ananas, bananer, papaya, mango, avokado og granatepler◄ M84
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider quantum satis (1) Bare overflatebehandling av frisk frukt
M15 E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, bananer, mango, avokado og granatepler, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for bananer, mango, avokado og granatepler: fra 25. desember 2012.◄M15
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare overflatebehandling av sitrusfrukter, meloner, epler, pærer, ferskener og ananas, og som overflatebehandlingsmiddel til nøtter
M15 E 903 Karnaubavoks 200 Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mango, avokado og papaya, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for granatepler, mangoer, avokadoer og papayaer: fra 25. desember 2012.
E 904 Skjellakk quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukter, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mangoer, avokadoer og papayaer, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for granatepler, mango, avokado og papaya: fra 25. desember 2012.
E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: meloner, papaya, mango, avokado og ananas Gjelder for ananas: fra 25. desember 2012◄M15
M45 ----- M45
E 914 Oksidert polyetylenvoks quantum satis Bare overflatebehandling av sitrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado og ananas
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
04.1.2 Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare skrelte poteter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 300 (3) Bare løk-, hvitløks- og sjalottløkpulp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 800 (3) Bare pepperrotpulp
E 296 Eplesyre quantum satis Bare ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
M94 E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker, ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter samt ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet på videreforedling, herunder varmebehandling, før konsum ◄M94
M22 E 301 Natriumaskorbat quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M22
M94 E 330 Sitronsyre quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker, ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter samt ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet på videreforedling, herunder varmebehandling, før konsum ◄M94
M22 E 331 Natriumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 332 Kaliumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M22
M46 E 401 Natriumalginat 2400 (82): Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker som skal selges til sluttforbruker ◄M46
M71 E 501 Kaliumkarbonat Quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M71
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
M46 (82): Kan bare brukes i kombinasjon med E 302 som overflatebehandlingsmidler og i en mengde på høyst 800 mg/kg av E 302 i det endelige næringsmiddelet. ◄M46
04.1.3 Fryste frukter og grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare hvite grønnsaker, herunder sopp og hvite belgfrukter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare fryste og dypfryste poteter
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
04.2 Bearbeidede frukter og grønnsaker
04.2.1 Tørkede frukter og grønnsaker
Gruppe I Tilsetningsstoffer E 410, E 412, E 415 og E 417 skal ikke brukes til framstilling av tørkede næringsmidler som er beregnet på å rehydreres ved inntak.
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter ►M5
M5 E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare tørket frukt ◄ M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare tørket kokosnøtt
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare bearbeidede hvite grønnsaker, herunder belgfrukter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare tørket sopp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 150 (3) Bare tørket ingefær
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 200 (3) Bare tørkede tomater
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 400 (3) Bare tørkede grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 500 (3) Bare tørkede frukter og nøtter med skall, unntatt tørkede epler, pærer, bananer aprikoser, ferskener, druer, svisker og fiken
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 600 (3) Bare tørkede epler og pærer
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 1 000 (3) Bare tørkede bananer
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 2 000 (3) Bare tørkede aprikoser, ferskener, druer, svisker og fiken
E 907 Hydrogenert poly-1-decen 2 000 Bare som overflatebehandlingsmiddel til tørket frukt
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
M5 (34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133. ◄M5
04.2.2 Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter ►M5
M5 E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 150a-d Karamell quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 160a Karotener quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 163 Antocyaner quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 2 000 (1) (2) Bare grønnsaker (unntatt oliven) ◄M76
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare oliven og bearbeidede produkter av oliven ◄M76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Bare oliven og bearbeidede produkter av oliven
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare oliven og bearbeidede produkter av oliven ◄M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Unntatt oliven og gul paprika i saltlake
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 500 (3) Bare gul paprika i saltlake
E 579 Jernglukonat 150 (56) Bare oliven mørknet ved oksidering
M85 E 585 Jernlaktat 150 (56) Bare soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei og oliven mørknet ved oksidering◄ M85
E 950 Acesulfam K 200 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
E 951 Aspartam 300 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 160 (52) Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
E 955 Sukralose 180 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 100 (1) (60) Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver ◄M105
E 961 Neotam 10 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 200 (11)a (49) (50) Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver
M39 E 969 Advantam 3 Bare sursøte frukt- og grønnsakskonserver ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M5 (34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133. ◄M5
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
(56): Uttrykt som Fe.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
04.2.3 Frukt og grønnsaker på boks eller glass
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter ►M5
M5 E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 102 Tartrazin 100 Bare bearbeidede mushy peas og hageerter (på boks)
E 133 Briljantblå FCF 20 Bare bearbeidede mushy peas og hageerter (på boks)
E 142 Grønn S 10 Bare bearbeidede mushy peas og hageerter (på boks)
E 127 Erytrosin 200 Bare cocktailbær og kandiserte kirsebær
E 127 Erytrosin 150 Bare kjøttmoreller i sukkerlake og i fruktcocktail
M53 E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 3 Bare hvite grønnsaker, herunder belgfrukter og bearbeidet sopp ◄M53
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 250 (3) Bare sitronskiver på glass
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare kjøttmoreller på glass og vakuumpakket sukkermais
E 260 Eddiksyre quantum satis
M19 E 261 Kaliumacetater quantum satis Gyldighetstid: fra 6. februar 2013. ◄M19
E 262 Natriumacetat quantum satis
E 263 Kalsiumacetat quantum satis
E 270 Melkesyre quantum satis
E 296 Eplesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 325 Natriumlaktat quantum satis
E 326 Kaliumlaktat quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 335 Natriumtartrater quantum satis
E 336 Kaliumtartrater quantum satis
E 337 Natriumkaliumtartrat quantum satis
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA) 250 Bare belgfrukter, sopp og artisjokker
E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis Bare kastanjer i væske
E 412 Guarkjernemel quantum satis Bare kastanjer i væske
E 415 Xantangummi quantum satis Bare kastanjer i væske
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
E 512 Tinnklorid 25 (55) Bare hvit asparges
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
E 579 Jernglukonat 150 (56) Bare oliven mørknet ved oksidering
M85 E 585 Jernlaktat 150 (56) Bare soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei og oliven mørknet ved oksidering◄ M85
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
E 950 Acesulfam K 350 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 1 000 (51) Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 32 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)a (49) (50) Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 10 Bare frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M5 (34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133. ◄M5
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
(55): Uttrykt som Sn.
(56): Uttrykt som Fe.
04.2.4 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt produkter som omfattes av kategori 5.4
04.2.4.1 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare mostarda di frutta
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 Bare mostarda di frutta
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker, unntatt produkter til framstilling av fruktjuicebaserte drikker
M26 E 100 Kurkumin 50 Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
M5 E 104 Kinolingult 30 (61) Bare mostarda di frutta
E 110 Paraoransje 35 (61) Bare mostarda di fruttaM5
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
M26 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter
M5 E 124 Nykockin 20 (61) Bare mostarda di fruttaM5
E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
M26 E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 150a Karamell quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
M26 E 153 Vegetabilsk karbon quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 160a Karotener quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
M26 E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30) 100 Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
M26 E 163 Antocyaner quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 172 Jernoksider og -hydroksider quantum satis Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, herunder tangbaserte produkter, fruktbaserte sauser og aspik, unntatt puré, mousse, kompott, salat og lignende produkter på boks eller glass ◄ M76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Bare bearbeidede produkter av tang, oliven og bearbeidede produkter av oliven
E 210-213 Benzosyre - benzoater 2 000 (1) (2) Bare kokt rødbete
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare bearbeidede produkter av oliven ◄M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare bearbeidede hvite grønnsaker og sopp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare rehydrert tørket frukt og litchi, mostarda di frutta
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 300 (3) Bare løk-, hvitløks- og sjalottløkpulp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 800 (3) Bare pepperrotpulp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 800 (3) Bare gelédannende fruktekstrakt og flytende pektin beregnet på salg til sluttforbrukeren
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 800 (1) (4) Bare bearbeidede produkter av frukt
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 4 000 (1) (4) Bare glaseringslag til grønnsaksprodukter
M26 E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1000 (1) (4) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (46) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 405 Propylenglykolalginat 5 000
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 2 000 (1) Bare mostarda di frutta
E 950 Acesulfam K 350 Bare produkter med redusert energiinnhold
E 951 Aspartam 1 000 Bare produkter med redusert energiinnhold
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 250 (51) Bare produkter med redusert energiinnhold
M26 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 50 (52) Bare tangbaserte fiskerognerstatninger ◄M26
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold
E 955 Sukralose 400 Bare produkter med redusert energiinnhold
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare produkter med redusert energiinnhold
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare til produkter med redusert energiinnhold ◄M105
E 961 Neotam 32 Bare produkter med redusert energiinnhold
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)a (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold
M39 E 969 Advantam 10 Bare produkter med redusert energiinnhold ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M5 (34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133. ◄M5
M26 (46) Summen av karnosol og karnosinsyre ◄M26
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
04.2.4.2 Kompott, unntatt produkter som omfattes av kategori 16
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 440 Pektiner quantum satis Bare kompott av annen frukt enn epler
E 509 Kalsiumklorid quantum satis Bare kompott av annen frukt enn epler
04.2.5 Syltetøy, gelé, marmelade og lignende produkter
04.2.5.1 Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare produkter med lavt sukkerinnhold og lignende produkter med lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie produkter, mermeladasM76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Bare produkter med lavt sukkerinnhold og lignende produkter med lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie produkter, mermeladas
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare syltetøy, gelé og marmelade framstilt av sulfittbehandlet frukt
E 270 Melkesyre quantum satis
E 296 Eplesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 335 Natriumtartrater quantum satis
E 350 Natriummalat quantum satis
E 440 Pektiner quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 950 Acesulfam K 1 000 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 951 Aspartam 1 000 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 1 000 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (51) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 955 Sukralose 400 (52) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold 1
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold ◄M105
E 961 Neotam 32 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 961 Neotam 2 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold, som smaksforsterker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
M13 E 964 Polyglycitolsirup 500 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
04.2.5.2 Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 100 Kurkumin quantum satis Unntatt kastanjepuré ►M5
M5
M6
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (31) Unntatt kastanjepuré ►M5 Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (31) (66) Unntatt kastanjepuré ►M5 Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M5 E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Unntatt kastanjepuré
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Unntatt kastanjepuré
E 142 Grønn S 100 (31) Unntatt kastanjepuré
E 150a-d Karamell quantum satis Unntatt kastanjepuré
E 160a Karotener quantum satis Unntatt kastanjepuré
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94) Unntatt kastanjepuré
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Unntatt kastanjepuré ◄M93
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Unntatt kastanjepuré
E 160d Lykopen 10 (31) Unntatt kastanjepuré
E 161b Lutein 100 (31) Unntatt kastanjepuré
E 162 Rødbetfarge quantum satis Unntatt kastanjepuré
E 163 Antocyaner quantum satis Unntatt kastanjepuré
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare produkter med lavt sukkerinnhold og lignende produkter med lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie produkter, smørbare produkter, mermeladasM76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Bare produkter med lavt sukkerinnhold og lignende produkter med lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie produkter, mermeladas
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3)
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare syltetøy, gelé og marmelade framstilt av sulfittbehandlet frukt
E 270 Melkesyre quantum satis
E 296 Eplesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 335 Natriumtartrater quantum satis
E 350 Natriummalat quantum satis
E 400-404 Alginsyre - alginater 10 000 (32)
E 406 Agar 10 000 (32)
E 407 Karragenan 10 000 (32)
E 410 Johannesbrødkjernemel 10 000 (32)
E 412 Guarkjernemel 10 000 (32)
E 415 Xantangummi 10 000 (32)
E 418 Gellan-gummi 10 000 (32)
E 440 Pektiner quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 493 Sorbitanmonolaurat 25 Bare gelémarmelade
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
E 524 Natriumhydroksid quantum satis
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
E 950 Acesulfam K 1 000 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 951 Aspartam 1 000 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 1 000 (51) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 955 Sukralose 400 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 959 Neohesperidin DC 5 Bare fruktgelé som smaksforsterker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold ◄M105
E 961 Neotam 32 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
E 961 Neotam 2 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold, som smaksforsterker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold
M13 E 964 Polyglycitolsirup 500 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (31): Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 120, E 142, E 160d og E 161b. ◄M5
(32): Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 og E 418
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
04.2.5.3 Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker
Gruppe II Fargestoffer quantum satis Unntatt crème de pruneaux
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 100 Kurkumin quantum satis Unntatt crème de pruneauxM5
M5 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (31) Unntatt crème de pruneauxM5
M5 E 142 Grønn S 100 (31) Unntatt crème de pruneaux
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94) Unntatt crème de pruneaux
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Unntatt crème de pruneauxM93
E 160d Lykopen 10 (31) Unntatt crème de pruneaux
E 161b Lutein 100 (31) Unntatt crème de pruneaux
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Andre fruktbaserte smørbare produkter, mermeladas
E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 500 (1) (2) Bare marmeladaM76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Andre fruktbaserte smørbare produkter, mermeladas
E 210-213 Benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare dulce de membrillo
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3)
E 270 Melkesyre quantum satis
E 296 Eplesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 335 Natriumtartrater quantum satis
E 350 Natriummalat quantum satis
E 400-404 Alginsyre - alginater 10 000 (32)
E 406 Agar 10 000 (32)
E 407 Karragenan 10 000 (32)
E 410 Johannesbrødkjernemel 10 000 (32)
E 412 Guarkjernemel 10 000 (32)
E 415 Xantangummi 10 000 (32)
E 418 Gellan-gummi 10 000 (32)
E 440 Pektiner quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
E 524 Natriumhydroksid quantum satis
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
M29 E 950 Acesulfam K 1000 Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M29
M48 E 951 Aspartam 1 000 Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M48
M29 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 500 (51) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M29
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
M48 E 961 Neotam 32 Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam og acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M48
M13 E 964 Polyglycitolsirup 500 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (31): Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 120, E 142, E 160d og E 161b. ◄M5
(32): Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 og E 418
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
04.2.5.4 Nøttesmør og smørbare nøtteprodukter
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Bare bearbeidede nøtter ◄M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare smørbart fett, unntatt smør
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (41) (46)
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
04.2.6 Bearbeidede potetprodukter
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 100 Kurkumin quantum satis Bare granulat og flak av tørkede poteter
M56 E 101 Riboflaviner quantum satis Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak
E 160a Karotener quantum satis Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak ◄ M56
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 10 (94) Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 10 (94) Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak ◄M93
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare potetdeig og forstekte potetskiver ◄M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 400 (3) Bare produkter av tørkede poteter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3)
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 25 (1) Bare tørkede poteter ◄M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Herunder fryste og dypfryste forstekte poteter
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (46) Bare produkter av tørkede poteter
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
05 Sukkervarer
05.1 Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF
Gruppe I Tilsetningsstoffer Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 170 Kalsiumkarbonat 70 000 (*)
E 322 Lecitiner quantum satis
M100 E 322a Havrelecitin 20 000 M100
E 330 Sitronsyre 5 000
M90 E 330 Sitronsyre 10 000 Bare melkesjokolade
M90
E 334 Vinsyre (L(+)-) 5 000
E 414 Gummi arabicum (akasiegummi) quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 422 Glyserol quantum satis
E 440 Pektiner quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 442 Ammoniumfosfatider 10 000
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 476 Polyglyserolpolyrisinolat 5 000
E 492 Sorbitantristearat 10 000
E 500-504 Karbonater 70 000 (*)
E 524-528 Hydroksider 70 000 (*)
E 530 Magnesiumoksid 70 000 (*)
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 903 Karnaubavoks 500 Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 904 Skjellakk quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 950 Acesulfam K 500 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 2 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 800 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 270 (1) (60) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 65 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 20 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(*) E 170, E 500-504, E 524-528 og E 530: 7 % i fettfritt tørrstoff, uttrykt som kaliumkarbonater.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
05.2 Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust
Gruppe I Tilsetningsstoffer Stoffene som er oppført under nummer E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 og E 440, kan ikke brukes i minibegre med gelé, definert i denne forordning som gelévarer med fast konsistens i halvstive minibegre eller minikapsler som er ment å spises i én munnfull ved å trykke på minibegeret eller minikapselen, slik at sukkervaren kommer inn i munnen. E 410, E 412, E 415 og E 417 skal ikke brukes til framstilling av tørkede næringsmidler som er beregnet på å rehydreres ved inntak.
E 425 skal ikke brukes i gelévarer.
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (72) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) (72) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (72) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare smørepålegg basert på kakao, tørket frukt, melk eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare sukkervarer basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare krystallisert frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M97 Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare harde drops og kjærlighet på pinne, tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows, lakris, nougat, marsipan, svært små pastiller for frisk pust og forfriskende halspastiller med sterk smak, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker◄M97
M5
M6
E 104 Kinolingult 30 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 30 (61) (72) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) (72) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 20 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 20 (61) (72) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 104 Kinolingult 30 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 30 (61) (72) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 10 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 10 (61) (72) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 10 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 10 (61) (72) Bare kandiserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 104 Kinolingult 300 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 300 (61) (72) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 50 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 50 (61) (72) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 50 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. ◄M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 50 (61) (72) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 30 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 25 (94) M93
E 160d Lykopen 30
M6 E 173 Aluminium quantum satis Bare overtrekk på sukkervarer til pynting av kaker og konditorvarer Gyldighetstid: til og med 1. februar 2014 ◄M6
E 174 Sølv quantum satis Bare overtrekk på sukkervarer
E 175 Gull quantum satis Bare overtrekk på sukkervarer
M76 E 200-219 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater, p-hydroksybenzoater 1 500 (1) (2) (5) Unntatt kandiserte, krystalliserte eller glaserte frukter og grønnsaker ◄M76
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 000 (1) (2) Bare kandiserte, krystalliserte eller glaserte frukter og grønnsaker ◄ M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare frukt og grønnsaker, kvann og skall av sitrusfrukter som er kandisert, krystallisert eller glasert
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare sukkervarer basert på glukosesirup (bare som overføring fra glukosesirupen)
E 297 Fumarsyre 1 000 Bare sukkervarer
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare sukkervarer, unntatt kandisert frukt
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 800 (1) (4) Bare kandisert frukt
E 405 Propylenglykolalginat 1 500 Bare sukkervarer
E 432-436 Polysorbater 1 000 (1) Bare sukkervarer
E 442 Ammoniumfosfatider 10 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
M9 E 445 Glyserolestere av trekolofonium 320 Bare til påføring på persontilpassede eller reklamefremmende hardovertrukne sukkervarer Gyldighetstid: fra 25. juni 2012 ◄M9
E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis Bare næringsmidler i form av tabletter, også drasjerte
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 Bare sukkervarer
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 2 000 Bare sukkervarer
E 476 Polyglyserolpolyrisinolat 5 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000 Bare sukkervarer
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000 (1) Bare sukkervarer
E 491-495 Sorbitanestere 5 000 (1) Bare sukkervarer
E 492 Sorbitantristearat 10 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
M6 E 520-523 Aluminiumsulfater 200 (1) (38) Bare kandiserte, krystalliserte eller glaserte frukter og grønnsaker Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 520-523 Aluminiumsulfater 200 (1) (38) Bare kandisert kirsebær Gyldighetstid: fra 1. februar 2014
E 551-559 Silisiumdioksid - silikater quantum satis (1) Bare overflatebehandling Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater quantum satis (1) Bare overflatebehandling Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 903 Karnaubavoks 500 Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 904 Skjellakk quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis Bare overflatebehandling
E 907 Hydrogenert poly-1-decen 2 000 Bare som overflatebehandlingsmiddel til sukkervarer
E 950 Acesulfam K 500 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 2 000 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 800 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 270 (1) (60) Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 960a-960d Steviolglykosider 330 (1) (60) Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 960a-960d Steviolglykosider 350 (1) (60) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
Bare harde sukkervarer med redusert energiinnhold (godteri og kjærlighet på pinne)
Bare myke sukkervarer med redusert energiinnhold (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows)
Bare lakris med redusert energiinnhold
Bare nougat med redusert energiinnhold
Bare marsipan med redusert energiinnhold
E 960a-960d Steviolglykosider 2 000 (1) (60) Bare svært små pastiller for frisk pust, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 960a-960d Steviolglykosider 670 (1) (60) Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 65 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 20 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare kakaoprodukter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012
E 964 Polyglycitolsirup 800 000 Bare til myke søtsaker uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012
E 964 Polyglycitolsirup 990 000 Bare til harde søtsaker uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
E 950 Acesulfam K 500 Bare sukkervarer i tablettform med redusert energiinnhold
E 955 Sukralose 200 Bare sukkervarer i tablettform med redusert energiinnhold
E 961 Neotam 15 Bare sukkervarer i tablettform med redusert energiinnhold
E 950 Acesulfam K 1 000 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 500 (51) Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 200 (52) Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M4 E 960 Steviolglykosider 330 (60) Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M4
E 961 Neotam 32 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 10 Bare smørepålegg basert på kakao, melk, tørket frukt eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
E 950 Acesulfam K 1 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 2 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 300 (52) Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 1 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 150 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 65 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 20 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
M53 E 961 Neotam 3 3 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker, som smaksforsterker ◄M53
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)a (49) (50) Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 600 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
E 950 Acesulfam K 500 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 (52) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 1 000 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
M67 E 960 Steviolglykosider 350 (60) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
Bare harde sukkervarer med redusert energiinnhold (godteri og kjærlighet på pinne)
Bare myke sukkervarer med redusert energiinnhold (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows)
Bare lakris med redusert energiinnhold
Bare nougat med redusert energiinnhold
Bare marsipan med redusert energiinnhold ◄M67
E 961 Neotam 32 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a (49) (50) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 10 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker ◄M39
E 950 Acesulfam K 2 500 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 6 000 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 3 000 (52) Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 2 400 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 400 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
M67 E 960 Steviolglykosider 2 000 (60) Bare svært små pastiller for frisk pust, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M67
E 961 Neotam 200 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 3 Bare svært små pastiller for frisk pust og halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker, som smaksforsterker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 2 500 (11)a (49) (50) Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 60 Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker ◄M39
E 951 Aspartam 2 000 Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 1 000 Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker
M67 E 960 Steviolglykosider 670 (60) Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker ◄M67
E 961 Neotam 65 Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 20 Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker ◄M39
E 1204 Pullulan quantum satis Bare svært små pastiller for frisk pust, i form av film
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(5): E 214-219: p-hydroksybenzoater (PHB), høyst 300 mg/kg
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
(38): Uttrykt som aluminium.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M6 (72): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker: 70 mg/kg. Som unntak fra denne regelen skal grenseverdien for svært små pastiller for frisk pust være 40 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
05.3 Tyggegummi
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter uten tilsatt sukker
M5
M6
E 104 Kinolingult 30 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 30 (61) (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 10 (61) (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 10 (61) M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 10 (61) (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 160d Lykopen 300
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 1 500 (1) (2) M76
E 297 Fumarsyre 2 000
M81 E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1) M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater quantum satis (1) (4)
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (46)
E 405 Propylenglykolalginat 5 000
E 416 Karayagummi 5 000
E 432-436 Polysorbater 5 000 (1)
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 10 000 (1)
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 5 000
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 2 000 (1)
E 491-495 Sorbitanestere 5 000 (1)
E 551 Silisiumdioksid quantum satis Bare overflatebehandling
E 552 Kalsiumsilikat quantum satis Bare overflatebehandling
E 553a Magnesiumsilikat quantum satis Bare overflatebehandling
E 553b Talkum quantum satis
E 650 Sinkacetat 1 000
E 900 Dimetylpolysiloksan 100
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 903 Karnaubavoks 1 200 (47) Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 904 Skjellakk quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis Bare overflatebehandling
E 907 Hydrogenert poly-1-decen 2 000 Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 927b Karbamid 30 000 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 950 Acesulfam K 800 (12) Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
E 951 Aspartam 2 500 (12) Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
M66 E 955 Sukralose 1200 (12) Bare som smaksforsterker sammen med tilsatt sukker eller polyoler ◄M66
E 959 Neohesperidin DC 150 (12) Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
E 957 Taumatin 10 (12) Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
E 961 Neotam 3 (12) Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
E 950 Acesulfam K 2 000 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 5 500 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 1 200 (52) Bare produkter uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 3 000 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 400 Bare produkter uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 3300 (1) (60) Bare produkter uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 250 Bare produkter uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 2 000 (11)a (49) (50) Bare produkter uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare produkter uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 200 Bare produkter med tilsatt sukker eller polyoler, som smaksforsterker
E 969 Advantam 400 Bare produkter uten tilsatt sukker ◄M39
E 1518 Glyseryltriacetat (triacetin) quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M66 (12): Dersom E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 og E 961 brukes i kombinasjon i tyggegummi, reduseres grenseverdien for hvert stoff proporsjonalt. ◄M66
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
(47): Grenseverdien gjelder all bruk som er omfattet av denne forordning, herunder bestemmelsene i vedlegg III.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M6 (73): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker er 300 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
05.4 Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (73) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 (73) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M6 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) Bare fyll Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 300 (25) (73) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare pynt, overtrekk og fyll, uten tilsatt sukker
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare sauser
M5
M6
E 104 Kinolingult 50 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 50 (61) (73) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) (73) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 55 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 55 (61) (73) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 104 Kinolingult 50 (61) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 50 (61) (73) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) (73) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 55 (61) Bare fyll ►M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 55 (61) (73) Bare fyll Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 80 (94) Bare fyll og overtrekk
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Bare fyll og overtrekk ◄M93
E 160d Lykopen 30 Unntatt rødt overtrekk på sjokoladevarer med hardt sukkerovertrekk
E 160d Lykopen 200 Bare rødt overtrekk på sjokoladevarer med hardt sukkerovertrekk
E 173 Aluminium quantum satis Bare overtrekk på sukkervarer til pynting av kaker og konditorvarer
E 174 Sølv quantum satis Bare pynt til sjokolade
E 175 Gull quantum satis Bare pynt til sjokolade
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare pynt og overtrekk (sirup til pannekaker, sirup med tilsatt aroma til milkshake og iskrem, lignende produkter) ◄M76
M76 E 200-219 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater, p-hydroksybenzoater 1 500 (1) (2) (5) M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare sukkervarer basert på glukosesirup (bare som overføring fra glukosesirupen)
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 40 (3) Bare pynt og overtrekk (sirup til pannekaker, sirup med tilsatt aroma til milkshake og iskrem, lignende produkter)
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare fruktfyll til konditorvarer
E 297 Fumarsyre 1 000
E 297 Fumarsyre 2 500 Bare fyll og pynt til fine bakervarer
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 3 000 (1) (4) Bare pynt og overtrekk (sirup til pannekaker, sirup med tilsatt aroma til milkshake og iskrem, lignende produkter)
E 355-357 Adipinsyre - adipater 2 000 (1) Bare fyll og pynt til fine bakervarer
E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (41) (46) Bare sauser
E 405 Propylenglykolalginat 1 500
E 405 Propylenglykolalginat 5 000 Bare fyll, pynt og overtrekk til fine bakervarer og desserter
E 416 Karayagummi 5 000 Bare fyll, pynt og overtrekk til fine bakervarer og desserter
M31 E 423 Gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre 10000 Bare glasurer ◄M31
E 427 Kasjagummi 2 500 Bare fyll, pynt og overtrekk til fine bakervarer og desserter
E 432-436 Polysorbater 1 000 (1)
E 442 Ammoniumfosfatider 10 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 2 000
E 476 Polyglyserolpolyrisinolat 5 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 30 000 Bare annen pisket dessertpynt enn krem
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000 (1)
E 491-495 Sorbitanestere 5 000 (1)
E 492 Sorbitantristearat 10 000 Bare kakaobaserte sukkervarer
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater quantum satis Bare overflatebehandling Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater quantum satis Bare overflatebehandling Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 903 Karnaubavoks 500 Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 903 Karnaubavoks 200 Bare som overflatebehandlingsmiddel til småkaker med sjokoladeovertrekk
E 904 Skjellakk quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis Bare overflatebehandling
E 907 Hydrogenert poly-1-decen 2 000 Bare som overflatebehandlingsmiddel
E 950 Acesulfam K 1 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 2 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M53 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 250 51 Bare spraybokser med fløte tilsatt aroma med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M53
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 300 (52) Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 1 000 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 150 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 65 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M53 E 961 Neotam 3 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker, som smaksforsterker ◄M53
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)a (49) (50) Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 950 Acesulfam K 500 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 (52) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 1 000 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 330 (1) (60) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 960a-960d Steviolglykosider 270 (1) (60) Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 32 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a (49) (50) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 950 Acesulfam K 500 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 2 000 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 (52) Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 800 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 100 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M96 E 960a-960c Steviolglykosider 270 (1) (60) Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M96
E 961 Neotam 65 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a (49) (50) Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 950 Acesulfam K 350 Bare sauser
E 951 Aspartam 350 Bare sauser
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 160 (52) Bare sauser
E 955 Sukralose 450 Bare sauser
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare sauser
E 961 Neotam 12 Bare sauser
E 961 Neotam 2 Bare sauser, som smaksforsterker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)b (49) (50) Bare sauser
M39 E 969 Advantam 20 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 969 Advantam 10 Bare sukkervarer uten tilsatt sukker
E 969 Advantam 20 Bare produkter basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 969 Advantam 4 Bare sauser ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(5): E 214-219: p-hydroksybenzoater (PHB), høyst 300 mg/kg
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M6 (73): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker er 300 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
06 Korn og kornprodukter
06.1 Hele korn, knekte eller i flak
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 30 (3) Bare sago og byggryn
E 553b Talkum quantum satis Bare ris
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
06.2 Mel og andre malte produkter samt stivelse
06.2.1 Mel
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 500 (1) (4)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4) Bare selvhevende mel
M38 E 450 (ix) Magnesium-dihydrogendifosfat 15 000 (4)(81) Bare selvhevende mel ◄M38
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 920 L-cystein quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M38 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452. ◄M38
06.2.2 Stivelse
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Unntatt stivelse i morsmelkserstatninger, tilskuddsblandinger og bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
06.3 Frokostkorn
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare annet frokostkorn enn frokostkorn som er ekstrudert, puffet og/eller tilsatt fruktaroma
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare frokostkorn eller kornbaserte produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (53) Bare frokostkorn tilsatt fruktaroma
E 150c Ammoniert karamell quantum satis Bare frokostkorn som er ekstrudert, puffet og/eller tilsatt fruktaroma
E 160a Karotener quantum satis Bare frokostkorn som er ekstrudert, puffet og/eller tilsatt fruktaroma
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 Bare frokostkorn som er ekstrudert, puffet og/eller tilsatt fruktaroma ◄M93
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare frokostkorn som er ekstrudert, puffet og/eller tilsatt fruktaroma
E 162 Rødbetfarge 200 (53) Bare frokostkorn tilsatt fruktaroma
E 163 Antocyaner 200 (53) Bare frokostkorn tilsatt fruktaroma
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare forkokt korn ◄M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4)
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 10 000 Bare frokostkorn av «Granola»-typen
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000 (1)
E 950 Acesulfam K 1 200 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 100 (52) Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 330 (1) (60) Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 32 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare frokostkorn eller kornbaserte produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(13): Grenseverdien er uttrykt i forhold til fettmengden.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
(53): E 120, E 162 og E 163 kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
06.4 Pasta
06.4.1 Fersk pasta
E 270 Melkesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 322 Lecitiner quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
06.4.2 Tørrpasta
Gruppe I Tilsetningsstoffer Bare glutenfri pasta og/eller pasta til bruk i kost med lavt proteininnhold, i samsvar med direktiv 2009/39/EF
06.4.3 Forkokt fersk pasta
E 270 Melkesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 322 Lecitiner quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
06.4.4 Potetgnocchi
M53 Gruppe I Tilsetningsstoffer Unntatt ferske, kjølte potetgnocchi ◄M53
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) M76
M53 E 270 Melkesyre quantum satis Bare ferske, kjølte potetgnocchi
E 304 Askorbinsyreestere av fettsyrer quantum satis Bare ferske, kjølte potetgnocchi
E 330 Sitronsyre quantum satis Bare ferske, kjølte potetgnocchi
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis Bare ferske, kjølte potetgnocchi
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare ferske, kjølte potetgnocchi ◄M53
06.4.5 Fyll til pasta (ravioli og lignende)
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) M76
M17 E 392 Ekstrakt av rosmarin 250 (41) (46) Bare i fyll til fylt, tørket pasta Gyldighetstid: fra 25. desember 2012 ◄M17
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
M17 (41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre. ◄M17
06.5 Nudler
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) M93
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4)
M38 E 450 (ix) Magnesium-dihydrogendifosfat 2 000 (4)(81) M38
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M38 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452. ◄M38
M93 (94):Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
06.6 Røre
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 Bare panerings- og frityrrøre
M5 E 104 Kinolingult 50 (61)
E 110 Paraoransje 35 (61)
E 124 Nykockin 55 (61) M5
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 50 (94) Bare panerings- og frityrrøre
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 50 (94) Bare panerings- og frityrrøre ◄M93
E 160d Lykopen 30 Bare panerings- og frityrrøre
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) M76
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 12 000 (1) (4)
M38 E 450 (ix) Magnesium-dihydrogendifosfat 12 000 (4)(81) M38
E 900 Dimetylpolysiloksan 10
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M38 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452. ◄M38
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
06.7 Forkokt eller bearbeidet korn
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 200 (1) (2) Bare polenta
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare Semmelknödelteig ◄M76
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare forkokt korn ◄M81
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare hurtigris
E 472a Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare hurtigris
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 4 000 (2) Bare hurtigris
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
07 Bakervarer
07.1 Brød og rundstykker
Gruppe I Tilsetningsstoffer Unntatt produkter i kategori 7.1.1 og 7.1.2
E 150a-d Karamell quantum satis Bare maltbrød
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet brød og rugbrød, ferdigpakkede halvstekte bakervarer beregnet på detaljsalg og brød med redusert energiinnhold beregnet på detaljsalg ◄M76
M64 E 280-283 Propionsyre - propionater 3 000 (1) (6) Bare ferdigpakket skivet brød og rugbrød
E 280-283 Propionsyre - propionater 2 000 (1) (6) Bare brød med redusert energiinnhold, ferdigpakket halvstekt brød, ferdigpakkede rundstykker, tortillaer og pitabrød og ferdigpakkede pølsebrød, boller og danske flutes
E 280-283 Propionsyre - propionater 1 000 (1) (6) Bare ferdigpakket brød ◄M64
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4) Bare bakepulverbrød
M47 E 450 Difosfater 12 000 (4) Bare kjølte, ferdigpakkede, gjærbaserte ferdige pizza-, pai- og tertedeiger og lignende produkter ◄M47
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 3 000 (1) Unntatt produkter i kategori 7.1.1 og 7.1.2
E 483 Stearyltartrat 4 000 Unntatt produkter i kategori 7.1.1 og 7.1.2
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(6): Propionsyre og dens salter kan forekomme i visse gjærede produkter framstilt ved en gjæringsprosess i samsvar med god framstillingspraksis.
07.1.1 Brød framstilt utelukkende av hvetemel, vann, gjær eller surdeig samt salt
E 260 Eddiksyre quantum satis
M19 E 261 Kaliumacetater quantum satis Gyldighetstid: fra 6. februar 2013. ◄M19
E 262 Natriumacetat quantum satis
E 263 Kalsiumacetat quantum satis
E 270 Melkesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis
E 322 Lecitiner quantum satis
E 325 Natriumlaktat quantum satis
E 326 Kaliumlaktat quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472a Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472d Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472e Mono- og diacetyl vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472f Blandede eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
07.1.2 Pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 260 Eddiksyre quantum satis
M19 E 261 Kaliumacetater quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek Gyldighetstid: fra 6. februar 2013. ◄M19
E 262 Natriumacetat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 263 Kalsiumacetat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 270 Melkesyre quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 322 Lecitiner quantum satis
E 325 Natriumlaktat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 326 Kaliumlaktat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis Bare friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
07.2 Fine bakervarer
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M6 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (25) Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200 (25) (76) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 10 M93
E 160d Lykopen 25
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare produkter med en vannaktivitet på over 0,65 ◄M76
M53 E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare kjeks ◄M53
E 280-283 Propionsyre - propionater 2 000 (1) (6) Bare ferdigpakkede fine bakervarer med en vannaktivitet på over 0,65
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare kakeblandinger ◄M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4)
M38 E 450 (ix) Magnesium-dihydrogendifosfat 15 000 (4)(81) M38
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (41) (46)
E 405 Propylenglykolalginat 2 000
E 432-436 Polysorbater 3 000 (1)
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 10 000 (1)
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 10 000
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000 (1)
E 483 Stearyltartrat 4 000
E 491-495 Sorbitanestere 10 000 (1)
M6 E 541 Natriumaluminiumfosfat, surt 1 000 (38) Bare scones og sukkerbrød Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 541 Natriumaluminiumfosfat, surt 400 (38) Bare til sukkerbrødkaker med kontrastfargede lag som holdes sammen av syltetøy eller smørbar gele og er dekket av smaksatt sukkerglasur (grenseverdien gjelder bare sukkerbrødet) Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel til småkaker med sjokoladeovertrekk
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel til småkaker med sjokoladeovertrekk
E 903 Karnaubavoks 200 Bare som overflatebehandlingsmiddel til småkaker med sjokoladeovertrekk
E 904 Skjellakk quantum satis Bare som overflatebehandlingsmiddel til småkaker med sjokoladeovertrekk
E 950 Acesulfam K 2 000 Bare kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 800 (52) Bare kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 800 Bare kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 60 Bare kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker
E 950 Acesulfam K 2 000 Bare Essoblaten - spiselig papir
E 951 Aspartam 1 000 Bare Essoblaten - spiselig papir
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 800 (52) Bare Essoblaten - spiselig papir
E 955 Sukralose 800 Bare Essoblaten - spiselig papir
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 330 (1) (60) Bare essoblaten - spiselig papir ◄M105
E 961 Neotam 60 Bare Essoblaten - spiselig papir
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare Essoblaten - spiselig papir
M75 M75
M13 E 964 Polyglycitolsirup 300 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare Essoblaten - spiselig papir
M75 M39M75
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
M53 (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til stede. ◄M53
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(6): Propionsyre og dens salter kan forekomme i visse gjærede produkter framstilt ved en gjæringsprosess i samsvar med god framstillingspraksis.
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
(38): Uttrykt som aluminium.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M6 (76): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre og karminer: 5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker skal brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
M38 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452. ◄M38
08 Kjøtt
08.1 M42
Ferskt kjøtt, unntatt bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004M42
E 129 Allurarød AG quantum satis Bare til stempelmerking
E 133 Briljantblå FCF quantum satis Bare til stempelmerking
E 155 Brun HT quantum satis Bare til stempelmerking
08.2 M42
Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004M42
M42 E 100 Kurkumin 20 Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca og chorizo frescoM42
M44 E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (66): Bare breakfast sausage med minst 6 % korninnhold, burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet (i disse produktene er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir produktene deres karakteristiske utseende), produkter av typen merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici og pljeskaviceM44
E 129 Allurarød AG 25 Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold og burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet. I disse produktene er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir produktene deres karakteristiske utseende.
M42 E 150a-d Karamell quantum satis Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold, burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet (i disse produktene er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir produktene deres karakteristiske utseende), produkter av typen merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca og chorizo frescoM42
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94) Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold og burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet. I disse produktene er kjøttet kvernet til muskel- og fettvevet er jevnt fordelt og fibrene danner en homogen blanding med fettet, noe som gir produktene deres karakteristiske utseende.
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Bare breakfast sausages med minst 6 % korninnhold og burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet. I disse produktene er kjøttet kvernet til muskel- og fettvevet er jevnt fordelt og fibrene danner en homogen blanding med fettet, noe som gir produktene deres karakteristiske utseende. ◄M93
M42 E 160c Paprikaekstrakt 10 Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki og kebapM42
M42 E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare produkter av typen merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca og chorizo frescoM42
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 450 (1) (3) Bare breakfast sausages og burger meat med minst 4 % grønnsaks- og/eller korninnhold blandet i kjøttet
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 450 (1) (3) Bare salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca
M68 E 249-250 Nitritter 150 (7) Bare lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) og golonka peklowanaM68
M42 E 260 Eddiksyre quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M53 E 261 Kaliumacetater quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M53
M42 E 262 Natriumacetat quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 263 Kalsiumacetat quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 270 Melkesyre quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 301 Natriumaskorbat quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 325 Natriumlaktat quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 326 Kaliumlaktat quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 327 Kalsiumlaktat quantum satis Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 330 Sitronsyre quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 331 Natriumsitrater quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 332 Kaliumsitrater quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M42 E 333 Kalsiumsitrater quantum satis Bare gehakt, ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn tilsetningsstoffer eller salt ◄M42
M74 E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare breakfast sausages: I dette produktet er kjøttet kvernet på en slik måte at muskel- og fettvevet er helt jevnt fordelt, slik at fibrene danner en emulsjon med fettet, hvilket gir produktet dets karakteristiske utseende. Finsk juleskinke, burger meat med et grønnsaks- og/eller korninnhold på minst 4 % blandet i kjøttet, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása og Syrová klobása og fryste vertikale roterende spyd av fåre-, lamme-, kalve- eller storfekjøtt behandlet med flytende smaksingredienser, eller av fjørfekjøtt behandlet med eller uten flytende smaksingredienser, brukt alene eller sammen, skivet og/eller kvernet og beregnet på å stekes av en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak og deretter konsumeres av sluttforbrukeren◄ M74
M42 E 401 Natriumalginat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebapgyros og souvlakiM42
M42 E 402 Kaliumalginat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap gyros og souvlakiM42
M42 E 403 Ammoniumalginat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap gyros og souvlakiM42
M42 E 404 Kalsiumalginat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 407 Karragenan quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 407a Bearbeidet Euchema-tang quantum satis
Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 412 Guarkjernemel quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 413 Tragant quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 415 Xantangummi quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen. Unntatt bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros og souvlakiM42
M42 E 500 Natriumkarbonater quantum satis Bare bearbeidet fjørfekjøtt, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčići og pljeskaviceM42
E 553b Talkum quantum satis Bare overflatebehandling av pølser
M42 E 1414 Acetylert distivelsesfosfat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap og seftaliaM42
M42 E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat quantum satis Bare produkter der ingredienser er blitt sprøytet inn, bearbeidet kjøtt bestående av kjøttbiter som er blitt behandlet på annen måte (kvernet, skivet eller foredlet) og satt sammen, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap og seftaliaM42
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M53 (7): Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3 . ◄M53
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013. ◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
M42
08.3
Kjøttprodukter ◄M42
M42
08.3.1
Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter ◄M42
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 100 Kurkumin 20 Bare pølser
E 100 Kurkumin quantum satis Bare pasturmas
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare pasturmas
M5 E 110 Paraoransje 15 Bare sobrasadaM5
M83 E 120 Karminsyre, karmin 50 Bare følgende tradisjonelle spesialiteter med saltet slakteavfall fra svin og storfe: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole og paleron de bœuf à la créole. Disse produktene konsumeres etter utvanning og tilberedning.◄ M83
M6 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 Bare pølser Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (66) Bare pølser Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 Bare chorizo/salchichon
M6 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer quantum satis Bare pasturmas Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer quantum satis (66) Bare pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M5 E 124 Nykockin 50 Bare chorizo/salchichonM5
E 124 Nykockin 200 Bare sobrasada
E 150a-d Karamell quantum satis Bare pølser
E 160a Karotener 20 Bare pølser
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94) Bare chorizo, salchichon, pasturmas og sobrasada
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Bare chorizo, salchichon, pasturmas og sobrasadaM93
E 160c Paprikaekstrakt 10 Bare pølser
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare pølser
M76 E 200-219 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater, p-hydroksybenzoater quantum satis (1) (2) Bare overflatebehandling av tørkede kjøttprodukter ◄M76
E 235 Natamycin 1 (8) Bare overflatebehandling av tørkede, saltede pølser
E 249-250 Nitritter 150 (7)
E 251-252 Nitrater 150 (7)
M53 --- M53
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare tørket kjøtt ◄M81
E 315 Erytorbinsyre 500 (9) Bare saltede produkter og konserverte produkter
E 316 Natriumerytorbat 500 (9) Bare saltede produkter og konserverte produkter
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4)
E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (46) Bare tørkede pølser
M25 E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser
E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser ◄M25
E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (46) Bare tørket kjøtt
E 553b Talkum quantum satis Overflatebehandling av pølser
E 959 Neohesperidin DC 5 Bare som smaksforsterker
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M53 (7): Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3 .◄M53
(8): mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde).
(9): E 315 og E 316 kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon. Grenseverdien er uttrykt som erytorbinsyre.
(13): Grenseverdien er uttrykt i forhold til fettmengden.
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.◄M53
M93 (94):Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
M42
08.3.2
Varmebehandlede kjøttprodukter ◄M42
Gruppe I Tilsetningsstoffer Unntatt foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 100 Kurkumin 20 Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding
M6 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (66) Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 129 Allurarød AG 25 Bare luncheon meat
E 150a-d Karamell quantum satis Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding
E 160a Karotener 20 Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94) Bare pølser, posteier, pateer, kjøttpuddinger og luncheon meat
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) Bare pølser, posteier, pateer, kjøttpuddinger og luncheon meatM93
E 160c Paprikaekstrakt 10 Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare pølser, posteier, pateer og kjøttpudding
M76 E 200-202
214-219
Sorbinsyre - kaliumsorbat, p-hydroksybenzoater 1 000 (1) (2) Bare posteier og pateer ◄M76
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare aspik ◄M76
M76 E 200-219 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater, p-hydroksybenzoater quantum satis (1) (2) Bare overflatebehandling av tørkede kjøttprodukter ◄M76
E 210-213 Benzosyre - benzoater 500 (1) (2) Bare aspik
M22 E 235 Natamycin 1 (8) Bare overflatebehandling av tørkede, saltede pølser ◄M22
M41 E 243 Etyllauroylarginat 160 Unntatt emulgerte pølser, røkte pølser og leverpostei ◄M41
E 249-250 Nitritter 150 (7) (59) Unntatt steriliserte kjøttprodukter (Fo > 3,00)
E 249-250 Nitritter 100 (7) (58) (59) Bare steriliserte kjøttprodukter (Fo > 3,00)
E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 301 Natriumaskorbat quantum satis Bare foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 315 Erytorbinsyre 500 (9) Bare saltede kjøttprodukter og konserverte kjøttprodukter
E 316 Natriumerytorbat 500 (9) Bare saltede kjøttprodukter og konserverte kjøttprodukter
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare tørket kjøtt ◄M81
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Unntatt foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA) 250 Bare libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
M25 E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser
E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser ◄M25
E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (46) Bare tørkede pølser
E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (46) Bare tørket kjøtt
E 427 Kasjagummi 1 500
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1) (41) Unntatt foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 4 000 (1) Bare kjøttprodukter på boks, kvernede og i terninger
E 553b Talkum quantum satis Bare overflatebehandling av pølser
E 959 Neohesperidin DC 5 Bare som smaksforsterker, unntatt til foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M53 (7): Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3 .◄M53
M22 (8): mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde). ◄M22
(9): E 315 og E 316 kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon. Grenseverdien er uttrykt som erytorbinsyre.
M53 (13): Grenseverdien er uttrykt i forhold til fettmengden. ◄M53
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
(58): En Fo-verdi på 3 tilsvarer 3 minutters oppvarming ved 121 °C (reduksjon av en bakteriemengde på en milliard sporer per 1 000 bokser til én spore per 1 000 bokser).
(59): Nitrater kan forekomme i visse varmebehandlede kjøttprodukter som følge av naturlig omdanning av nitrat til nitritt i et syrefattig miljø.
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013. ◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
M42
08.3.3
Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt ◄M42
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Unntatt spiselig overtrekk på pasturmas
M6 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 500 (78) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis Bare spiselige tarmer Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis (78) Bare spiselige tarmer Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 100 Kurkumin quantum satis Bare spiselig overtrekk på pasturmas
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare spiselig overtrekk på pasturmas
M5
M6
E 104 Kinolingult 50 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselige overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 50 (61) (78) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselige overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselige overtrekk på pasturmasM5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 35 (61) (78) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselige overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer quantum satis Bare spiselige overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer quantum satis Bare spiselige overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014
M5 E 124 Nykockin 55 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 55 (61) (78) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 104 Kinolingult 10 (62) Bare spiselige tarmer ◄M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 10 (62) (78) Bare spiselige tarmer Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 50 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 50 (94) M93
E 160d Lykopen 500 Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas
E 160d Lykopen 30 Bare spiselige tarmer
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis Bare kollagenbaserte tarmer med en vannaktivitet på over 0,6 ◄M76
M76 E 200-202,
214-219
Sorbinsyre - kaliumsorbat, p-hydroksybenzoater 1 000 (1) (2) Bare geléovertrekk til kjøttprodukter (kokte, saltede eller tørkede) ◄M76
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 4 000 (1) (4) Bare glaseringslag til kjøtt
M53 E 339 Natriumfosfater 12 600 (4) (89) Bare i naturtarmer til pølser ◄M53
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
(62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M53 (78): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013. ◄M53
M53 (89): Overføring i sluttproduktet skal ikke overstige 250 mg/kg. ◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
M42
08.3.4
Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som omfattes av særlige bestemmelser om nitritter og nitrater ◄M42
M42
08.3.4.1
Tradisjonelle produkter saltet i bad (kjøttproduktene legges i en løsning som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler) ◄M42
E 249-250 Nitritter 175 (39) Bare Wiltshire bacon og lignende produkter: En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad i 3-10 dager. Laken i saltbadet inneholder også mikrobiologiske starterkulturer.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare Wiltshire bacon og lignende produkter: En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad i 3-10 dager. Laken i saltbadet inneholder også mikrobiologiske starterkulturer.
E 249-250 Nitritter 100 (39) Bare Wiltshire ham og lignende produkter: En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad i 3-10 dager. Laken i saltbadet inneholder også mikrobiologiske starterkulturer.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare Wiltshire ham og lignende produkter: En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad i 3-10 dager. Laken i saltbadet inneholder også mikrobiologiske starterkulturer.
E 249-250 Nitritter 175 (39) Bare entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado og lignende produkter: Legges i saltbad i 3-5 dager. Produktet varmebehandles ikke og har en høy vannaktivitet.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado og lignende produkter: Legges i saltbad i 3-5 dager. Produktet varmebehandles ikke og har en høy vannaktivitet.
E 249-250 Nitritter 50 (39) Bare cured tongue: Legges i saltbad i minst 4 dager og forkokes.
E 251-252 Nitrater 10 (39) (59) Bare cured tongue: Legges i saltbad i minst 4 dager og forkokes.
E 249-250 Nitritter 150 (7) Bare kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad. Saltingstiden er 14-21 dager etterfulgt av modning i kaldrøyk i 4-5 uker.
E 251-252 Nitrater 300 (7) Bare kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : En saltløsning sprøytes inn i kjøttet, som deretter ligger i saltbad. Saltingstiden er 14-21 dager etterfulgt av modning i kaldrøyk i 4-5 uker.
E 249-250 Nitritter 150 (7) Bare bacon, filet de bacon og lignende produkter: Legges i saltbad i 4-5 dager ved 5-7 °C, modnes vanligvis i 24-40 timer ved 22 °C, røykes eventuelt i 24 timer ved 20-25 °C og lagres i 3-6 uker ved 12-14 °C.
E 251-252 Nitrater 250 (7) (40) (59) Bare bacon, filet de bacon og lignende produkter: Legges i saltbad i 4-5 dager ved 5-7 °C, modnes vanligvis i 24-40 timer ved 22 °C, røykes eventuelt i 24 timer ved 20-25 °C og lagres i 3-6 uker ved 12-14 °C.
E 249-250 Nitritter 50 (39) Bare Rohschinken, nassgepökelt og lignende produkter: Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 2 dager/kg etterfulgt av stabilisering/modning.
E 251-252 Nitrater 250 (39) Bare Rohschinken, nassgepökelt og lignende produkter: Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 2 dager/kg etterfulgt av stabilisering/modning.
M53 (7): Største tilsatte mengde, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3 . ◄M53
M53 (39): Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.M53
(40): Uten tilsatte nitritter.
(59): Nitrater kan forekomme i visse varmebehandlede kjøttprodukter som følge av naturlig omdanning av nitrat til nitritt i et syrefattig miljø.
M42
08.3.4.2
Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter (tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en periode med stabilisering/modning) ◄M42
E 249-250 Nitritter 175 (39) Bare dry cured bacon og lignende produkter: Tørrsalting etterfulgt av modning i minst 4 dager.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare dry cured bacon og lignende produkter: Tørrsalting etterfulgt av modning i minst 4 dager.
E 249-250 Nitritter 100 (39) Bare dry cured ham og lignende produkter: Tørrsalting etterfulgt av modning i minst 4 dager.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare dry cured ham og lignende produkter: Tørrsalting etterfulgt av modning i minst 4 dager.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina og lignende produkter: Tørrsalting med en stabiliseringsperiode på minst 10 dager og en modningsperiode på mer enn 45 dager.
M53 E 249-250 Nitritter 100 (39) Bare presunto, presunto da pa og paio do lombo og lignende produkter: Tørrsalting i 10-15 dager etterfulgt av en stabiliseringsperiode på 30-45 dager og en modningsperiode på minst 2 måneder; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado og cecina og lignende produkter: Tørrsalting med en stabiliseringsperiode på minst 10 dager og en modningsperiode på mer enn 45 dager ◄M53
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare presunto, presunto da pa og paio do lombo og lignende produkter: Tørrsalting i 10-15 dager etterfulgt av en stabiliseringsperiode på 30-45 dager og en modningsperiode på minst 2 måneder.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (40) (59) Bare jambon sec, jambon sel og lignende tørrsaltede produkter: Tørrsalting i 3 dager + 1 dag/kg etterfulgt av en ettersaltingsperiode på én uke og en modningsperiode på 45 dager til 18 måneder.
E 249-250 Nitritter 50 (39) Bare Rohschinken, trockengepökelt og lignende produkter: Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 10-14 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare Rohschinken, trockengepökelt og lignende produkter: Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 10-14 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
M53 (39): Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.M53
(40): Uten tilsatte nitritter.
(59): Nitrater kan forekomme i visse varmebehandlede kjøttprodukter som følge av naturlig omdanning av nitrat til nitritt i et syrefattig miljø.
M42
08.3.4.3
Andre tradisjonelt saltede produkter (kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår i et sammensatt produkt, eller der saltløsningen sprøytes inn i produktet før koking/steking) ◄M42
E 249-250 Nitritter 50 (39) Bare Rohschinken, trocken-/nassgepökelt og lignende produkter: Kombinert saltbad og tørrsalting (uten innsprøyting av saltløsning). Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 14-35 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
E 251-252 Nitrater 250 (39) (59) Bare Rohschinken, trocken-/nassgepökelt og lignende produkter: Kombinert saltbad og tørrsalting (uten innsprøyting av saltløsning). Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 14-35 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
E 249-250 Nitritter 50 (39) Bare jellied veal og brisket: Innsprøyting av saltløsning etterfulgt, etter minst 2 dager, av koking i vann i inntil 3 timer.
E 251-252 Nitrater 10 (39) (59) Bare jellied veal og brisket: Innsprøyting av saltløsning etterfulgt, etter minst 2 dager, av koking i vann i inntil 3 timer.
E 251-252 Nitrater 300 (40) (7) Bare Rohwürste (Salami og Kantwurst): Produktet har en modningsperiode på minst 4 uker og et forhold mellom vann og protein på under 1,7.
E 251-252 Nitrater 250 (40) (7) (59) Bare salchichon y chorizo traducionales de larga curacion og lignende produkter: Modningsperiode på minst 30 dager.
E 249-250 Nitritter 180 (7) Bare vysočina, selsk‡ salám, turistick‡ trvanliv‡ salám, poličan, herkules, loveck‡ salám, dunjaská klobása, paprikás og lignende produkter: Det tørkede produktet kokes opp til 70 °C etterfulgt av tørking og røyking i 8-12 dager. Det gjærede produktet gjennomgår i 14-30 dager en gjæringsprosess i tre trinn etterfulgt av røyking.
E 251-252 Nitrater 250 (40) (7) (59) Bare saucissons sec og lignende produkter: Rå, gjæret tørket pølse uten tilsatte nitritter. Produktet gjæres ved temperaturer på 18-22 °C eller lavere (10-12 °C) og har en modningsperiode på minst 3 uker. Produktet har et forhold mellom vann og protein på under 1,7.
M53 (7): Største tilsatte mengde, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.
(39): Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3 . ◄M53
(40): Uten tilsatte nitritter.
(59): Nitrater kan forekomme i visse varmebehandlede kjøttprodukter som følge av naturlig omdanning av nitrat til nitritt i et syrefattig miljø.
09 Fisk og fiskerivarer
09.1 Ubearbeidet fisk og ubearbeidede fiskerivarer
09.1.1 Ubearbeidet fisk
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare fryst og dypfryst ubearbeidet fisk, til annen bruk enn som søtstoff
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
M103 E 300 Askorbinsyre 300 mg/kg (96) Bare tunfisk
E 301 Natriumaskorbat 300 mg/kg (96) Bare tunfisk
E 302 Kalsiumaskorbat 300 mg/kg (96) Bare tunfisk ◄M103
E 315 Erytorbinsyre 1 500 (9) Bare fryst og dypfryst fisk med rødt skinn
E 316 Natriumerytorbat 1 500 (9) Bare fryst og dypfryst fisk med rødt skinn
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare fryste og dypfryste fiskefileter
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(9): E 315 og E 316 kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon. Grenseverdien er uttrykt som erytorbinsyre.
M103 (96): E 300, E 301 og E 302 kan tilsettes hver for seg eller i kombinasjon. Det høyeste tillatte innholdet er uttrykt som askorbinsyre. ◄M103
09.1.2 Ubearbeidede bløtdyr og krepsdyr
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare fryste og dypfryste ubearbeidede krepsdyr, bløtdyr og blekkspruter, til annen bruk enn som søtstoff
M53 E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 150 (3) (10) Bare ferske, fryste og dypfryste krepsdyr og blekkspruter, krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae, færre enn 80 enheter per kilo
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 200 (3) (10) Bare krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae, mellom 80 og 120 enheter per kilo
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 300 (3) (10) Bare krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae, over 120 enheter per kilo ◄M53
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare fryste og dypfryste bløtdyr og krepsdyr
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA) (75) Bare fryste og dypfryste krepsdyr
M99 E 500 Natriumkarbonater quantum satis (95) Bare fryst og dypfryst blekksprut
E 501 Kaliumkarbonater quantum satis (95) Bare fryst og dypfryst blekksprut
M99
M53 E 586 4-heksylresorcinol 2 90 Bare ferske, fryste eller dypfryste krepsdyr ◄M53
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5.
(10): Grenseverdier i spiselige deler.
M53 (90): Som en restmengde i kjøttet. ◄M53
M99 (95): Kan ikke brukes i kombinasjon med fosforsyre, fosfater og di-, tri- og polyfosfater (E 338-452) ◄M99
09.2 Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M95 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma, Pollachius virens eller Clupea harengus
Gruppe III Fargestoffer med kombinert høyeste tillatte innhold 500 (84) Bare surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma, Pollachius virens eller Clupea harengusM95
M22 E 100 Kurkumin 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté ◄M22
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare fiskepaté og krepsdyrpaté
E 102 Tartrazin 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté
M5 --- M5
M95 E 110 Paraoransje 200 (63) Bare lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma, Pollachius virens eller Clupea harengusM95
M44 E 120 Karminer (karminsyre, cochenille) 100 (35) (85) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté◄M44