Til hovedinnhold
Risikovurdering

Nytte- og risikovurdering av jodberikning med hovedvekt på tilsetning av jod til salt

På oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet har VKM vurdert inntaket av jod samt effekten av ulike berikningscenarioer for jodinntaket i både den generelle befolkningen og i utsatte grupper. Berikningscenarioene omhandler vurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt brukt i brød.

Publisert

Både jodmangel og jodoverskudd øker risikoen for forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Intervallet for optimalt jodinntak ser derfor ut til å være relativt smalt.

På bakgrunn av dette ønsket Helsedirektoratet og Mattilsynet svar på de helsemessige konsekvensene av å tilsette jod til bordsalt og salt brukt i industrifremstilt brød.

Hva ble undersøkt?
  1. Hva er inntaket av jod i den generelle befolkningen, og i utsatte grupper i befolkningen? Med utsatte grupper menes grupper med risiko for enten lavt eller høyt inntak av jod fra kosten.
  2. Hva blir jodinntaket i befolkningen og i ulike befolkningsgrupper hvis det tilsettes jod til bordsalt og til industrisalt benyttet i brød? Hvilke helsemessige konsekvenser vil tilsetning av ulike nivåer av jod til salt kunne medføre i de ulike befolkningsgruppene?
Hva er vurderingen?
  1. Jodinntaket hos voksne er høyere hos menn enn hos kvinner, og øker med alderen hos begge kjønn. Kvinner i fertil alder har det laveste estimerte jodinntaket blant voksne, og jenter i 13-års alderen har det laveste jodinntaket (38 % har et inntak under jodbehovet). Inntaksberegningene for 1- og 2-åringer viser at flere, hhv. 18 % og 8 %, har et inntak over det tolerable øvre inntaksnivået (gjelder 1-åringer som ikke ammes).
  2. De lave beregnede inntakene av jod hos ungdom (13-åringer) og kvinner i fertil alder kan ikke korrigeres i tilstrekkelig grad av de foreslåtte økte tilsetningene av jod til husholdningssalt og/eller industrisalt i brød, uten at det medfører høye inntak hos 1- og 2-åringer.

Du kan lese mer om risikovurderingen og se rapporten på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

VKMs vurdering er et nytt og viktig verktøy som vil bidra til at Helsedirektoratet og Mattilsynet kan være mer kunnskapsbaserte i prioriteringen av tiltak vedrørende jodinntaket i befolkningen.

Vurderingen vil også brukes til å evt. utvikle regelverk samt i veiledning ovenfor ulike grupper forbrukere og bransjen.

Offentliggjort