Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM beregnet hvor mye av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam 2-åringer og voksne over 18 år får i seg fra leskedrikker, saft og nektar. 

Publisert

Drikkevarer tilsatt søtstoff kan være et gunstig alternativ til drikkevarer med sukker. Det har derfor vært diskutert om avgiften på sukkerholdige drikkevarer bør økes. På bakrunn av dette har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Mattilsynet i oppdrag å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer med søtstoffer kan gi en helserisiko for befolkningen.

Hva ble undersøkt?

De intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, neohesperidin DC, stevioglykosider og neotam.

Hva er vurderingen?

Inntaket av disse stoffene ligger under akseptabelt daglig inntak (ADI), også for de som drikker mye. ADI er den mengden av et stoff man kan innta hver dag hele livet, uten spesiell helserisiko.

VKM baserer sin vurdering på tall fra drikkevareindustrien i tillegg til nyere norske kostholdsundersøkelser for to-åringer og voksne over 18 år. For barn og ungdom i aldersgruppene 3-17 år mangler nye kostholdsundersøkelser og VKM kan ikke si noe om inntaket hos disse.

Siden det beregnede inntaket i denne undersøkelsen kun omfatter drikkevarer, og at man kan få i seg søtstoffer fra andre kilder (f.eks. mat og bordsøtningsmidler), kan det ikke utelukkes at det er et bidrag også fra disse kildene

Du kan lese mer om risikovurderingen og se rapporten på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Risikovurderingen er en del av Mattilsynets løpende arbeid med å vurdere risikoen ved søtstoffer.

Offentliggjort