Risikovurdering

Risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer

Publisert
Hva ble undersøkt?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og konserveringsmidlet benzosyre i leskedrikker, saft, nektar og vann tilsatt smak.

Hva er vurderingen?

VKM konkluderer at både for to-åringer og voksne over 18 år er inntaket av disse søtstoffene under verdiene for akseptabelt daglig inntak (ADI) og derfor ikke av bekymring.

VKM konkluderer videre at gjennomsnittlig inntak av benzosyre fra drikkevarer ligger under ADI både for barn og voksne. Derimot kan to-åringer som er høykonsumenter av leskedrikker og saft som er tilsatt de høyeste mengdene benzosyre komme opp i inntaksverdier lik ADI. Siden man kan få i seg benzosyre fra andre kilder (f.eks. mat), kan det samlede inntaket av benzosyre overskride ADI i alle aldersgrupper. Dette er spesielt bekymringsfullt for høykonsumenter av leskedrikker og saft blant to-åringer, siden disse allerede har nådd ADI for benzosyre gjennom drikkevarer alene.

Du kan lese mer om risikovurderingen på VKMs nettsider

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet vil bruke den oppdaterte risikovurderingen fra VKM som grunnlag i det videre arbeidet med risikohåndtering av disse stoffene.

Bakgrunnen for oppdraget til VKM er at Mattilsynet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoffer kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Mattilsynet vil overlevere sine anbefalinger til departementet medio januar 2014.

Offentliggjort