Til hovedinnhold

Søtstoffer

Søtstoffene erstatter helt eller delvis sukker i mat og drikke.

Publisert

Det er to hovedgrupper av søtstoffer, sukkeralkoholene og de intense søtstoffene.

To kategorier søtstoffer

Svakt søtende søtstoffer- sukkeralkoholene

Disse søtstoffene har omtrent samme søtningsgrad og mengde energi (kalorier) som sukker. De brukes i nesten samme mengde som sukker i produktene. En fordel med sukkeralkoholene er de er mer tannvennlige enn sukker. 

Eksempler på sukkeralkoholer:

  • Sorbitol (E420)
  • Mannitol (E421)
  • Xylitol (E967)
  • Erytritol (E968) 

Et høyt inntak av sukkeralkoholer kan virke avførende. Matvarer som inneholder mer enn 10 prosent av disse stoffene skal derfor merkes med: "Kan virke avførende ved store inntak". På grunn av dette er Sorbitol (E420), Mannitol (E421), og  Xylitol (E967) ikke tillatt å bruke i drikkevarer. Erytritol (E968) har en høyere søtningsgrad enn de andre sukkeralkoholene og virker noe mindre avførende. Derfor er erytritol tillatt i lettbrus og drikkevarer uten sukker i opptil 1,6 g/L.

Sterkt søtende (intense) søtstoffer

Disse søtstoffene er fra 30-3000 ganger søtere enn sukker. De brukes derfor i så små mengder at de ikke tilfører produkter noe energi av betydning. Det er disse som brukes i lettprodukter. Det er vanlig å bruke flere søtstoffer i kombinasjon for å gi en god smak på næringsmidlene.

Eksempler på sterkt søtende søtstoffer:

  • Sakkarin og dets Na-, K- og Ca- salter (E954 i-iv)
  • Cyklaminsyre og dets Na- og Ca- salter (E952 i-iv)
  • Acesulfam K (E950)
  • Aspartam (E951)
  • Sukralose (E955)
  • Steviolglykosider (E 960)

Aspartam og Acesulfam K

Mennesker med den sjeldne sykdommen Føllings sykdom (PKU) tåler ikke fenylalanin. Aspartam (E 951) og saltet av aspartam og acesulfam K (E 962) inneholder fenylalanin, Produkter som inneholder disse søtstoffene skal merkes med "Inneholder en fenylalaninkilde".

Merking av søtstoffer

Alle produkter som inneholder søtstoffer skal merkes med "inneholder søtstoffer" i tilknytning til varebetegnelsen.

Bordsøtningsmidler som for eksempel suketter, skal også ha bruksanvisning dersom det er fare for at produktet kan brukes feil.

Det er ikke tillatt med søtstoffer i mat og drikke som markedsføres til barn under tre år.