Til hovedinnhold

Ulike typer tilsetningsstoffer

Se hvilke egenskaper ulike typer tilsetningsstoffer har.

Publisert

Tilsetningsstoffer er delt inn i ulike grupper i regelverket etter hva slags funksjoner de har i produktene de brukes i. Her får du eksempler på noen typer tilsetningsstoffer. Du finner de fullstendige definisjonene under "Regelverk".

Fargestoffer

Stoffer som brukes for å gi farge til mat og drikke som i utgangspunktet er fargeløse. Fargestoffer kan også tilsettes produkter for å få en stabil farge uavhengig av faktorer som årstid, opprinnelse og råvarens farge. Det er ikke tillatt å bruke fargestoffer på en måte som gjør at det kan villede forbrukeren eller for å skjule dårlig kvalitet.

Søtstoffer 

Stoffer som hel eller delvis erstatter helt sukker. Det er to hovedgrupper av søtstoffer: svakt søtende stoffer (sukkeralkoholer) og  intense søtstoffer.

Konserveringsmidler 

Stoffer som forlenger holdbarhet ved å hemme vekst av bakterier, mugg og gjær.

Antioksidanter

Stoffer som forlenger holdbarhet ved å hindre og hemme for eksempel harskning av fett og olje og misfarging av tørket frukt og syltetøy.

Fortykningsmidler og geleringsmidler

Stoffer som gjør produkter som syltetøy og iskrem mer tyktflytende.

Emulgatorer

Stoffer som gjør det mulig å blande ingredienser som i utgangspunktet ikke er blandbare, for eksempel olje og vann, for å lage produkter som majones industrielt.

Stabilisatorer

Stoffer som gjør det mulig å opprettholde fysisk/kjemisk tilstand eller som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen. Et eksempel er E410 Johannesbrødkjernemel, som gjør at iskrem tåler temperaturendringer.

Regelverk

Forordning (EF) nr. 1333/2008, vedlegg 1

Vedlegg I

Funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer
 1. 1.
  «Søtstoffer» er stoffer som brukes til å gi næringsmidler søt smak eller i bordsøtningsmidler.
 2. 2.
  «Fargestoffer» er stoffer som gir farge til et næringsmiddel eller gir næringsmiddelet fargen tilbake, og omfatter naturlige bestanddeler i næringsmidler og naturlige utgangsmaterialer som vanligvis ikke inntas som næringsmidler i seg selv, og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i næringsmidler. Preparater som framstilles av næringsmidler og andre spiselige, naturlige utgangsmaterialer gjennom en fysisk og/eller kjemisk ekstraksjon, som fører til en selektiv ekstraksjon av pigmentene i forhold til de ernæringsmessige eller aromatiske bestanddelene, er farger i henhold til denne forordning.
 3. 3.
  «Konserveringsmidler» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhet ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av mikroorganismer og/eller som beskytter mot vekst av sykdomsframkallende mikroorganismer.
 4. 4.
  «Antioksidanter» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhet ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av oksidering, så som harskning av fettstoffer og misfarging.
 5. 5.
  «Bærere» er stoffer som brukes til å løse, fortynne, dispergere eller på annen måte fysisk endre et tilsetningsstoff i næringsmidler eller en aroma, et næringsmiddelenzym, et næringsstoff og/eller et annet stoff som tilsettes et næringsmiddel for et ernæringsmessige eller fysiologisk formål uten å endre dets tekniske funksjon (og uten selv å ha en teknisk rolle) for å lette håndteringen, tilsetningen eller bruken av tilsetningsstoffet.
 6. 6.
  «Syrer» er stoffer som øker et næringsmiddels surhetsgrad og/eller gir det en sur smak.
 7. 7.
  «Surhetsregulerende midler» er stoffer som endrer eller styrer et næringsmiddels surhetsgrad eller alkalitet.
 8. 8.
  «Antiklumpemidler» er stoffer som i et næringsmiddel begrenser partiklenes tendens til å klumpe seg sammen.
 9. 9.
  «Skumdempende midler» er stoffer som hindrer eller begrenser skumdannelse.
 10. 10.
  «Fyllstoffer» er stoffer som øker et næringsmiddels volum uten å øke energiinnholdet i vesentlig grad.
 11. 11.
  «Emulgatorer» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, gjør det mulig å danne eller opprettholde en homogen blanding av to eller flere ikke-blandbare faser så som olje og vann.
 12. 12.
  «Smeltesalter» er stoffer som overfører proteinene i ost til dispergert form, og derved sørger for en homogen fordeling av fettstoffer og andre bestanddeler.
 13. 13.
  «Konsistensmidler» er stoffer som gjør eller holder frukt eller grønnsaker faste eller sprø, eller som reagerer med geleringsmidler og danner eller styrker en gelé.
 14. 14.
  «Smaksforsterkere» er stoffer som forsterker et næringsmiddels smak og/eller lukt.
 15. 15.
  «Skumdannende midler» er stoffer som gjør det mulig å oppnå en homogen fordeling av en gassfase i et flytende eller fast næringsmiddel.
 16. 16.
  «Geleringsmidler» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, gir næringsmiddelet konsistens ved å danne en gelé.
 17. 17.
  «Overflatebehandlingsmidler» (herunder smøremidler) er stoffer som, når de påføres et næringsmiddels overflate, gir næringsmiddelet et skinnende utseende eller danner et beskyttende lag.
 18. 18.
  «Fuktighetsbevarere» er stoffer som hindrer uttørring av næringsmidler ved å oppveie effekten av omgivelser med lav fuktighetsgrad, eller som gjør det lettere å løse et pulver i et vandig miljø.
 19. 19.
  «Modifiserte stivelser» er stoffer framkommet ved en eller flere kjemiske behandlinger av spiselig stivelse, som kan ha gjennomgått en fysisk eller enzymatisk behandling og være fortynnet med syre eller et alkalisk stoff eller bleket.
 20. 20.
  «Emballasjegasser» er andre gasser enn luft innført i en beholder før, mens eller etter at et næringsmiddel ble anbrakt i beholderen.
 21. 21.
  «Drivmidler» er andre gasser enn luft som presser et næringsmiddel ut av en beholder.
 22. 22.
  «Hevemidler» er stoffer eller kombinasjoner av stoffer som frigjør gass og derved får en deig eller en røre til å ese.
 23. 23.
  «Kompleksdannere» er stoffer som danner kjemiske forbindelser med metallioner,
 24. 24.
  M85 «Stabilisatorer» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, gjør det mulig å opprettholde næringsmiddelets fysisk-kjemiske tilstand; til stabilisatorer hører stoffer som gjør det mulig å opprettholde en homogen fordeling av to eller flere ikke-blandbare stoffer i et næringsmiddel, stoffer som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen til et næringsmiddel, og stoffer som øker næringsmiddelets bindeevne, herunder dannelsen av kryssbindinger mellom proteiner, slik at deler av næringsmidler kan bindes sammen i rekonstituerte næringsmidler.◄M85
 25. 25.
  «Fortykningsmidler» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, øker næringsmiddelets viskositet.
 26. 26.
  «Melbehandlingsmidler» er andre stoffer enn emulgatorer som, når de tilsettes mel eller deig, forbedrer melets eller deigens bakeegenskaper.
  M2
  M24
 27. 27.
  «Kontrastforsterkere» er stoffer som når de anbringes på overflaten av frukter eller grønnsaker etter pigmentfjerning av bestemte deler (f.eks. ved laserbehandling), bidrar til å skille disse delene fra resten av overflaten ved å etterlate farge etter vekselvirkning med visse komponenter i epidermis.◄M24
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no