Til hovudinnhald
Rapport

Vurdering av smilefjesordningen

Målgruppen for denne undersøkelsen var personer som har hørt om / har kjennskap til smilefjesordningen fra før. 

Publisert
Hva ble undersøkt?

Formålet med denne kartleggingen var å evaluere publikums opplevelse av smilefjesordningen, både hvordan tilsynet (Mattilsynet) vurderes etter at ordningen har vært praktisert en stund, men også hvilke effekter ordningen oppleves å ha hatt på den enkelte borger i landet.

Tidsrom
Mars 2017
Hva lette vi etter?
  • Kjennskap til symbolene
  • Formålet med smilefjesordningen
  • Bruk av spisestedene
  • Konsekvenser blant publikum ved strek-/surmunn
  • Hva som sjekkes av smilefjesplakaten
  • Hva som har betydning ved valg av spisested
  • Hvor ofte bør Mattilsynet føre tilsyn

 

Hva fant vi?
  • Smilefjesordningen har hatt klare positive effekter for mange. 7 av 10 opplever det som tryggere å spise ute på serveringssteder etter at smilefjesordningen ble innført.
  • Publikum mener også at Mattilsynet har gjort en god jobb med informasjon om mattryggheten og spisestedene. Nær 9 av 10 mener informasjonen på smilefjesplakaten er lett å forstå.
  • Undersøkelsen viser at Mattilsynet har høy tillit i befolkningen når det gjelder å sikre trygg mat i serveringsbransjen.
Hvem utførte oppdraget?

Gjort av Kantar på oppdrag for Mattilsynet

Fil
Rapport Publikum_Endelig (PDF)