Mattilsynets hovedprioriteringer innen matområdet i 2024  

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for matområdet i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmelding.  

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Produksjonsvirksomhetene er kjent med risikoen ved produksjon av spiseferdige næringsmidler.
  2. Matprodusenter skal sikre riktig allergenmerking på produktene sine
  3. Virksomhetene skal ikke markedsføre kosttilskudd med ulovlige påstander.
  4. Virksomhetene som omsetter kosttilskudd via internett, skal ikke selge produkter med ulovlig innhold eller mangelfull merking
  5. Cateringkjøkken og serveringssteder håndterer råvarer og produkter på en trygg måte

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.