Rapport

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

 

Mattilsynet har i 2017 gjennomført kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter».

Publisert
Hva ble undersøkt?

Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spise-is, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhandel/import.)

Tidsrom
5. mars – 15. mai 2017
Hva lette vi etter?

Det overordnede målet med kampanjen var å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever merkeregelverket, og å øke virksomhetens kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer.

Hva fant vi?

Vi har vurdert 74 produkter fra 23 virksomheter. Vi fant avvik i merkingen ved 38 produkter fra 20 virksomheter. Hos tre virksomheter ble det ikke funnet avvik.

Selv om de fleste avvikene var mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Fil
Sluttraport_ Merkesjekken 2017 - Melk og melkeprodukter (PDF)