Til hovudinnhald
Rapport

Merkesjekken 2014 - daglige matvarer

Publisert
Hva ble undersøkt?

495 ferdigpakkede matvarer og drikker som inngår i det daglige kostholdet fra 239 virksomheter. Eksempler på produkter som ble undersøkt er kjøttpålegg, muslibarer, brødvarer, fruktdrikker.

Tidsrom
April – juni 2014
Hva fant vi?

Alle produktene ble kontrollert etter følgende krav:

  • Varebetegnelse
  • Mengdeangivelse av ingredienser (QUID- kvantitativ ingrediensmerking)
  • Illustrasjoner som bilder og tegninger
  • Språk
  • Ingrediensliste
  • Tilleggsangivelser ved særlige behandlingsmåter
  • Merkekrav i særforskrifter (kvalitetsforskrifter)
Hvem utførte oppdraget?

Denne tilsynskampanjen viser at 2 av 3 virksomheter ikke oppfyller sentrale krav til korrekt og tilstrekkelig merking.

Av 495 enkeltprodukter ble det påvist feil i merkingen ved 270 produkter.

De to sjekkpunktene med flest funn var mangelfull ingrediensliste (158) og mangelfull mengdeangivelse av ingredienser (130). Det var minst feil knyttet til sjekkpunktet «Språk» (4).

Det var flest merknader på kjøtt- og kjøttprodukter, og færrest merknader på melk- og melkeprodukter, men selv i denne gruppen var det merknader på 33 % av produktene.

Fil
Rapport Merkesjekken 2014 (PDF)