Til hovedinnhold
Rapport

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Mattilsynet har vurdert merking av 13 produkter til barn, som blant annet tørket frukt og snacks. Dette er vanlig mat som markedsføres mot barn. Sammensetning og merking av denne type produkter er ikke regulert i barnematforskriften.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Merkesjekken 2020 omfattet tilsyn med mat til små barn (under 3 år). Med det mener Mattilsynet vanlig mat, men med ev. «barnevennlig emballasje» og ofte plassert i eller nær barnemathyllene. Det vil si mat som kan fremstå som om de er særlig egnet for små barn.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Vi undersøkte følgende i merkingen av produktene: språk, betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, nettoinnhold, holdbarhetsdato, vilkår for oppbevaring eller bruk, presentasjon av næringsdeklarasjon og god opplysningspraksis.

Hva fant vi?

Vi fant ingen feil på kravene til betegnelse, mengdeangivelse, nettoinnhold, holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk.

Eksempler på feil:

  • God opplysningspraksis – merking med aldersangivelse, en opplysning som bare kan benyttes for mat omfattet av forskrift om barnemat.
  • Ingredienslisten - uoverensstemmelse mellom ingrediensene angitt på emballasjen og produktdatabladet.
  • Næringsdeklarasjon - ikke brukt riktig navn på næringsstoffene. Betegnelsen - ikke skrevet på norsk.
  • Allergenmerking - opplysning om «kan inneholde «et allergen»», når produktdatabladet opplyste at det kun var spor av allergenet i produktet.

Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare. Riktig merking har betydning for forbrukerne. Hvis merkingen er mangelfull eller feil, har forbrukerne ikke mulighet til å ta gode valg.

Fil
Rapport_ Merkesjekken 2020 - Barnemat (PDF)