Rapport

Merkesjekken 2021 - Barnemat

I «Merkesjekken 2021» kontrollerte Mattilsynet merking av mat som er spesielt produsert med tanke på å dekke de ernæringsmessige behovene til friske småbarn under 3 år. 21 av 40 produkter hadde feil i merkingen.

Publisert
Hva ble undersøkt?

40 ferdigpakkede produkter til barn under tre år, blant annet middager, desserter, grøtpulver, mellommåltidsprodukter og snacks.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Alle produktene ble kontrollert etter krav i matinformasjonsforskriften (språk, betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, nettoinnhold, vilkår for oppbevaring og/eller bruk, presentasjon av næringsdeklarasjon og god opplysningspraksis).

Et utvalg produkter (middager, desserter og grøtpulver) ble også kontrollert etter disse krav i forskrift om barnemat (bruksområde, informasjon om tilberedning, og deklarasjon av næringsinnhold.)

Hva fant vi?

21 produkter hadde feil eller mangler ved merkingen, blant annet:

  • Obligatoriske næringsmiddelopplysninger var ikke oversatt til norsk.
  • Feil gjengivelse av opplysninger fra produktdatablad, over på emballasje eller etikett som påføres emballasjen.
  • Ingredienser som er avbildet på etiketten eller nevnt i næringsmidlets betegnelse var ikke angitt med mengde.
  • Betegnelsen var ikke beskrivende nok med tanke på innhold og sammensetning.
Fil
Rapport Merkesjekken 2021 barnemat (PDF)