Til hovedinnhold
Søk

Campylobacter

Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom i Norge. Slik er det også i de fleste andre europeiske land. Omtrent halvparten av de som smittes og blir syke av campylobacterinfeksjoner, skyldes smitte de har fått i utlandet.

Publisert

I Norge er Campylobacter vanlig i tarmen hos en lang rekke pattedyr og fugler, både viltlevende dyr og husdyr. Bakterien skilles ut med avføring og smitter via forurenset mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

Handlingsplan mot Campylobacter

I 2001 startet Norge en omfattende handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. Det ble tatt prøver av kyllingene like før slakting og ved funn av Campylobacter ble kjøttet produktene fryst eller varmebehandlet for å fjerne smitten før salg.

Handlingsplanen har gitt gode resultater. Forekomsten av Campylobacter i kyllingprodukter er redusert og under 10 prosent av norske slaktekyllingbesetninger er nå bærere av bakterien. Dette er lavt sammenlignet med andre land i EU/EØS-området.

Se mer om overvåkning av campylobacter hos fjørfe og handlingsplaner (vetinst.no)

Rapporter

Forekomst av bakterien Campylobacter spp. i slaktekylling 2022

For slakterier

Veileder analyse av Campylobacter i skrotter av slaktekylling (broilere)

Mer om Campylobacter

Tarminfeksjon med Campylobacter (helsenorge.no) 

Campylobacter – om bakterien (vetinst.no)

Campylobacteriose – veileder for helsepersonell (fhi.no)