Til hovedinnhold

E. coli

E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker. Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom. Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

 

Publisert

En spesiell gruppe E. coli kalles EHEC (enterohemoragiske E. coli). Disse bakteriene produserer en spesiell type giftstoff og kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Reservoaret for EHEC er primært drøvtyggere og smitte kan skje ved forurensing av mat eller vann med avføring fra smittebærende dyr. Smitte kan også skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller smittede mennesker.

Spørsmål og svar 

Hvordan kan kjøtt bli forurenset av E. coli?

E. coli finnes i tarmen hos storfe og sauer. Under slaktingen kan overflaten av skrotten bli forurenset av tarminnhold som alltid inneholder bakterier. Ved kverning til kjøttdeig kan bakteriene bli fordelt i kjøttet.

Hvordan kan grønnsaker, frukt og bær bli forurenset av E. coli?

Forurensing med E. coli kan skje ved bruk av vanningsvann som er forurenset med avføring fra dyr eller mennesker. Forurensing kan også skje via gjødsling, avføring fra ville dyr og fugler eller ved uhygienisk håndtering, lagring og transport av produktene.

Hvilke andre måter enn gjennom mat kan E. coli smitte?

Bakterien smitter svært lett. Siden E. coli finnes i tarmen hos alle varmblodige dyr, er det viktig å alltid vaske hendene etter kontakt med dyr. Man kan også bli smittet via andre personer og gjenstander.

Hvor vanlig er det at barn blir syke av E. coli?

Årlig oppdages rundt 20 sporadiske tilfeller av den E. coli-varianten som kalles EHEC i Norge. To til tre får komplikasjoner i form av nyresvikt. Barn under fem år er særlig utsatt for denne typen komplikasjoner. Man finner ikke alltid årsaken til disse sporadiske tilfellene.

Hvilke symptomer har sykdommen HUS som forårsakes av bakterien E. coli?

Gruppen av E.coli-bakterier som er farlige for mennesker kalles ofte EHEC (Enterohemorragiske E.coli). Disse har evnen til å gi blodig diaré. Etter en uke, kan det hos noen barn oppstå nyresykdom. Symptomene er blekhet, utmattethet, hudblødninger og nedsatt urinmengde.

Rapporter

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

E. coli i norske kjøttvarer 2018

Smittestoffer i salat og krydderurter 2017-2019

Analyser av Patogene Escherichia coli i spekepølser 2022

Escherichia coli i kjøtt importert fra 3.land

Lenker til andre 

Hvorfor er det så vanskelig å finne kilden når folk blir syke av E. coli?

E. coli-enteritt - veileder for helsepersonell (FHI.no)