Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Overvåking og kontroll av Listeria i spiseferdig sjømat 2021/2022

Mattilsynet gjennomførte i 2021/2022 en tilsynskampanje rettet mot godkjente virksomheter som produserer røykt og gravet laksefisk. Vi kontrollerte om produsentene overholdt grenseverdiene for Listeria, slik at produktene deres var trygge å spise.

Publisert
Hva ble undersøkt?

43 av totalt 54 virksomheter som produserer røykt og gravet laksefisk.

Tidsrom
1. november 2021 til 1. april 2022
Hva lette vi etter?

Vi kontrollerte om virksomhetene hadde: 

  • styring og kontroll med Listeria monocytogenes (Listeria) under produksjonen
  • tilstrekkelig dokumentasjon på overholdelse av grenseverdi 
  • rutiner som hindrer at det blir omsatt produkter som ikke er trygge å spise
Hva fant vi?

De færreste produsentene kunne dokumentere at Listeria ikke var til stede i det ferdige produktet. 34 av de 43 kontrollerte produsentene måtte derfor bedre rutinene sine. 20 produsenter fikk vedtak. 

Mange av avvikene omhandlet mangelfull prøvetaking av råvare, miljø og ferdig produkt både med hensyn på hvordan og hvor ofte det ble tatt ut prøver. 

Flere produsenter hadde prøvetakingsplaner som ikke ble gjennomført i praksis. 

Mange produsenter manglet også tilstrekkelige rutiner for å følge opp funn av Listeria i råvare, miljø og ferdig produkt på en måte som skal sikre at produktene som omsettes er trygge. 

Produsentene har i ettertid gjort nødvendige og tilfredsstillende tiltak. Samtlige vedtak er nå lukket. 

Fil
Rapport Tilsynskampanje 2021 og 2022 Overvåking og kontroll av Listeria i spiseferdig sjømat (PDF)