Rapport

Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter, 2018

Den mikrobiologiske kvaliteten var generelt god for de 189 melkeprodukter på det norske markedet som Mattilsynet undersøkte i 2018. Likevel ser vi at det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukter.

Publisert
Hva ble undersøkt?

189 prøver av upasteuriserte og pasteuriserte oster og andre melkeprodukt produsert i Norge og i EU.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

De fire kategoriene er analysert for ulike sykdomsfremkallende bakterier (patogener). Disse valgene er gjort for å for å få mest mulig informasjon for hver kategori.

De ulike kategoriene er:

P N= pasteurisert melkeprodukt produsert i Norge.

P EU= pasteurisert melkeprodukt produsert utenfor Norge.

U N= upasteurisert melkeprodukt produsert i Norge.

U EU= upasteurisert melkeprodukt produsert utenfor Norge.
 

De ulike sykdomsfremkallende smittestoffene vi analyserte for:

Listeria monocytogenes (patogen): P N, P EU, U N, U EU, antall 189 st.

Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC) (patogen): U N, U EU, antall 96 st.

E. coli (hygieneparameter): P N, U N, U EU, 169 st.

S. aureus (hygieneparameter): U N, antall 71 st.

Giftstoffer (enterotoksin) fra S. aureus (patogen): U N, U EU, antall 96 st.

Salmonella (patogen): U EU, antall 25 st.

Hva fant vi?

Listeria monocytogenes: Ingen påvisning i 189 prøver melkeprodukt.

Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC):
Ett funn i fransk rødkittost av kumelk (E. coli O-, stx2 og eae). Totalt ble 25 upasteuriserte melkeprodukt produsert utenfor Norge undersøkt. Ingen funn i 71 upasteuriserte melkeprodukt fra Norge.

Escherichia coli (hygieneparameter):
I 73 pasteuriserte melkeprodukt fra Norge var det en påvisning og denne var over nedre grenseverdi (100 kde/g) men under øvre grenseverdi (1 000 kde/g). Det ble ikke påvist E. coli over deteksjonsgrensen på 10 kolonidannede enheter/g prøve (kde/g) i de andre prøvene.

I 61 av de 71 upasteuriserte melkeproduktene produsert i Norge ble det ikke påvist E. coli over deteksjonsgrensen på 10 kolonidannede enheter/g prøve (kde/g). 3 st. (4,2 %) var over 100 kde/g.

I upasteuriserte melkeprodukter fra EU (25) hadde 5 (20 %) av produktene over 100 kde/g E. coli. Det er ikke mikrobiologisk kriterium for E. coli i regelverket for upasteuriserte oster.

Staphylococcus aureus:
Av 71 prøver var det ingen som oversteg regelverkets nedre grenseverdi på 10 000 kde/g.

Av 96 undersøkte upasteuriserte melkeprodukter ble det ikke påvist enterotoksinene A-E Giftstoffene (enterotoksinene), som noen S. aureus kan produsere.

Det ble ikke påvist Salmonella i de 25 prøvene av upasteurisert melkeproduktene som er produsert utenfor Norge.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter (PDF)