Til hovedinnhold
Rapport

Kartlegging av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter

Mattilsynet har i 2011 analysert 275 prøver av vegetabilske produkter for bly, kadmium og tinn. Resultatene viser at det generelt er lite slike tungmetaller i frukt, grønnsaker, og nøtter på det norske markedet.

Publisert

Prosjektet er en oppfølging av tidligere undersøkelser av fremmedstoffer i vegetabiler foretatt i 2006. 

Hva ble undersøkt?

Prøvene er tatt ut hos grossister og importører, og fra både ferske og bearbeidede produkter. Mattilsynet vil følge opp kartleggingen med mer prøvetaking for analyse av fremmedstoffer i 2013.

Tidsrom
2011
Hva fant vi?

Det ble funnet kadmium i nivåer over fastsatt grenseverdi i to prøver av fersk og tørket sopp. En gulrotprøve viste også nivåer over fastsatt grenseverdi for kadmium. Videre har Mattilsynet merket seg funn av kadmium i fem av syv tomatpurreprøver rett over grenseverdien som er satt for fersk tomat. Det er ikke satt noen egen grenseverdi for tomatpuré, og det vil være behov for å ta hensyn til en prosesseringsfaktor jfr. forskrift om visse forurensende stoffer. I tidligere kartlegging har det blitt påvist kadmium i flere prøver av solsikkekjerner. I denne kartleggingen ble det tatt ut 12 solsikkeprøver. Alle prøvene lå under grenseverdien for oljeholdige frø som diskuteres i EU. Det ble ikke funnet kadmium eller bly i høye nivåer i pinjekjerner eller i ulike typer nøtter.

Kartleggingen viser videre funn av bly i prøver av te, fersk og hermetiser sopp samt en prøve av importert potet. Funnet i potet var en overskridelse av grenseverdien, mens prøvene av sopp lå under. Det er ikke er fastsatt grenseverdier for te, og man må også her regne med en oppkonsentrering i forhold til hva som er reelt inntak av ferdig trukket te. Det ble ikke gjort funn av tinn over grenseverdien for hermetiskeprodukter. Hermetikk og metallokk på glassprodukter kan være belagt med et beskyttende belegg for å bl.a. hindre migrasjon av metaller fra lokk og hermetikk til næringsmiddelet. Bisfenol A kan migrere fra dette belegget og Mattilsynet ønsket derfor å undersøke tilfellet av dette i noen av prøvene. Prøvene ble tatt fra barnemat på glass og hermetikk. Det ble ikke påvist migrasjon over migrasjonsgrensen for plastmaterialer.

Les rapporten Kartlegging av fremmedstoffer i vegetabiler. Bestemmelse av bly, kadmium og tinn hos Klima- og miljøinstituttet NILU (nilu.no)

Hvem utførte oppdraget?

Rapporten er utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) i samarbeid med Mattilsynet