Til hovedinnhold
Risikovurdering

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert kombinasjonseffekter, (også kalt "cocktaileffekter,") det vil si kombinerte effekter av flere kjemiske stoffer som opptrer sammen.

Publisert

VKM konkluderer med at det generelt er lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår når stoffer opptrer sammen i doser under stoffenes trygge inntaksverdier.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

Les også VKMs uttalelse om rapportens relevans vurdert opp mot ny forskning i 2012.

Offentliggjort