Til hovedinnhold
Risikovurdering

Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) laget en kunnskapsbase med oversikt over matvaregrupper og hvilke kjemiske stoffer som er relevante for overvåking, og som kan utgjøre en helserisiko.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Følgende stoffgrupper er inkludert i kunnskapsbasen: aromastoffer, tilsetningsstoffer til mat, metaller og metalloider, naturlige giftstoffer, persistente organiske miljøgifter, prosessinduserte kontaminanter, stoffer i matkontaktmaterialer og stoffer i kosttilskudd.

Hva er vurderingen?

VKM har identifisert matvaregrupper og matvarer som konsumeres av den norske befolkningen, og som er relevante for overvåking på grunn av innhold av ett eller flere uønskede kjemiske stoffer. Uønskede kjemiske stoffer ble definert som kjemiske stoffer i mat som kan utgjøre en helserisiko.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet skal bruke kunnskapsbasen fra VKM som grunnlag i sin planlegging av risikobasert overvåking av kjemiske stoffer i mat som kan utgjøre en helserisiko

Offentliggjort