Skip to main content
Rapport

Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019

Mattilsynet ønsket å finne ut mer om marine oljer fra forskjellige råstoff bør renses før de kan selges til humant konsum.

Publisert

Bakgrunnen er at overvåkingsprogram viser at forskjellige råstoff og rensemetoder kan resultere i store forskjeller i innhold av de organiske miljøgiftene, dioksiner og PCB. Noen marine oljeprodukter selges som kaldpressede eller lite bearbeidede, og i slike produkter er det viktig at råstoffet ikke fører til overskridelse av grenseverdier.

Hva ble undersøkt?

Data om konsentrasjoner av dioksiner og PCB i forskjellige marine råstoff ble satt sammen og omregnet til fettvekt. Dermed fikk vi en oversikt over hvilke oljer fra forskjellige råstoff som trenger å renses før det kan selges som olje til humant konsum.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Om det finnes marine oljer laget av visse typer råstoff som kan selges urenset til humant konsum

Hva fant vi?

Marine oljer produsert av de fleste råvarer må renses for å overholde grenseverdiene for dioksiner og PCB i oljer til humant konsum.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Marint råstoff til produksjon av olje for humant konsum 2019 (PDF)