Rapport

Medisinrester i oppdrettsfisk 2023

I 2023 ble 1815 prøver av oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk.

Publisert
Hva ble undersøkt?

1599 atlantisk laks, 138 regnbueørret, 52 atlantisk torsk, 13 atlantisk kveite, 9 piggvar og 4 flekksteinbit.  Det ble gjort til sammen 2 680 analyser.

Tidsrom
2023
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
  • Ingen funn av ulovlige legemidler.
  • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
  • Ingen funn av miljøgifter over grenseverdi.
  • To prøver med rester av legemidler mot lakselus, under grenseverdi.
  • To prøver med rester av stoffer som blir brukt mot lakselus, men som også blir brukt som plantevernmidler, og dermed kan ha havnet i fisken gjennom fôret. Prøvene var under grenseverdi.
  • Én prøve med rester av testosteron. Mattilsynet fulgte opp funnet, som viste seg å skyldes kontaminering under prøvetakingen.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet.

Fil
Legemidler, forbudte og forurensende stoffer i oppdrettsfisk (PDF)