Til hovedinnhold
Rapportserie

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr

Rapportene beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er i tråd med regelverket, og at animalsk mat ikke inneholder ulovlige eller helseskadelige mengder forurensende stoffer.

Publisert

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2016

Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

Det ble tatt i alt 3947 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester, tungmetaller eller miljøgifter i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

Fil
Rapport 2016-Fremmedstoffprogrammet (PDF)

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom
2015
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

Det ble tatt i alt 4118 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester, tungmetaller eller miljøgifter i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

Fil
Fremmedstoffer landdyr 2015 (PDF)

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2019

Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

I 2019 ble det tatt i alt 4205 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 3,6 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av prøvene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

Hvem utførte oppdraget?

FERA Ltd, United Kingdom

Fil
Rapport fremmedstoffprogrammet 2019 (PDF)

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018

Hva ble undersøkt?

Fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, kjøtt og innmat, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest. Prøver av elg, hjort og rådyr blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Hva fant vi?

I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene (i ca. 0,4 % ble det funnet rester av steroider, og i resten ble det funnet forhøyede nivåer av tungmetaller). Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Rapport fremmedstoffprogrammet 2018 (PDF)