Barnemat og plantevernmidler

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler i barnemat er så lave at det i praksis ikke skal finnes rester av disse i frukt og grønnsaker som skal inngå i barnemat.

Publisert

Det er satt grenseverdier for innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre at restnivået ikke medfører fare for helseskade.

For næringsmidler generelt beregnes grenseverdiene ut fra inntak hos barn, siden barn har høyere inntak per kg kroppsvekt enn voksne, I tillegg beregnes inntaket ut ifra store porsjoner av de ulike matvarene. For å skjerme de aller minste barna ytterligere, har man laget egne grenseverdier for barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Disse grenseverdiene reguleres av forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn, og er igjen enda lavere enn grenseverdiene det refereres til ovenfor.

Er barn og babyer tilstrekkelig beskyttet mot plantevernmidler?

Det brukes store sikkerhetsmarginer i vurdering av risiko for mennesker generelt, nettopp for å ta høyde for at noen, som barn, er mer følsomme enn andre.

Grenseverdiene er så lave at det i praksis ikke skal finnes rester av plantevernmidler i frukt og grønnsaker som skal inngå i barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Derfor anser man at barn er tilstrekkelig beskyttet av grenseverdiene som settes.

Mattilsynets overvåkningsprogram

Barnemat er inkludert i Mattilsynets overvåkingsprogrammet med ca 25 prøver årlig. Prøvene blir tatt ut hos produsenter og importører.

Dersom det avdekkes overskridelser, vil vedkommende produsent/importør bli fulgt opp av Mattilsynet og flere oppfølgingsprøver vil bli tatt ut.

Vanlig praksis er at bransjen selv umiddelbart trekker aktuelle produkter fra markedet. Eventuelle overskridelser vil bli offentliggjort på Mattilsynets nettsider.

Regelverk

Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper

Forskrift om barnemat