Til hovedinnhold

Grenseverdier for plantevernmidler i mat

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler i mat er fastsatt i Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften).

Publisert

Ønsker du oversikt over grenseverdiene (øvre grenseverdi =MRL) for visse produkter kan du søke på aktuelt stoff i EUs Pesticid database, se linken nedenfor. Hvis du ønsker oversikt over utviklingen av en grenseverdi for et stoff, velger du MRLs evolution i samme databasen.

EUs oversikt over grenseverdier for plantevernmidler i mat

Regelverk